Valmierā šogad nebūs bezmaksas šķeldošanas akcijas

Iedzīvotājiem Valmierā šogad nebūs pieejams bezmaksas šķeldošanas pakalpojums, ko aktīvi izmantojuši privātmāju īpašnieki, noskaidroja ReTV. Novada saistošajos noteikumos vietējiem liegts teritorijā dedzināt nozāģētos koku zarus, tāpēc šķeldošana bija vajadzīga palīdzība no pašvaldības. 

Pavasaris ir laiks, kad Latvijas iedzīvotāji tradicionāli veic dārza, kā arī apkārtnes uzkopšanas darbus, zāģējot koku un augļkoku zarus. Arī šogad Vidzemes lielākās pilsētas ļaudis gaidīja, ka pēc apkārtnes sakopšanas būs iespēja tos nodot pie klāt piebraukušā šķēldotāja iekārtas, tomēr tā šopavasar nenotiks. SIA “Valmieras namsainieks” valdes loceklis Ilmārs Skādulis: “Pašvaldībai finanses ir tik, cik ir. Šogad ir lēmuši, ka šķeldošanas akcijas nav. Līdz ar to arī mums, “Valmieras namsainiekam”, pasūtījuma nav. Šogad šķeldošanu neveicam.”

2023. gadā Valmieras novada pašvaldība škeldošanas pakalpojumu pasūtīja veikt pašvaldības uzņēmumam “Valmieras namsaimnieks” par 27 tūkstošiem eiro, no tiem izmantoti 16 tūkstoši. Valmieras novada Dabas resursu pārvaldes vadītāja Līga Zvirbule: “Šogad nenotiks Valmieras novadā zaru šķeldošanas akcija, kā arī nenotiks lielgabarīta atkritumu akcija tādā veidā, kā tā ir noritējusi līdz šim. Šeit vēlos darīt visai vietējai kopienai zināmu, ka šīs te divas akcijas ir kā pašvaldības brīvās iniciatīvas. Šobrīd, domājot par budžeta ļoti pārdomātu balansēšanu, lai varētu samērot visus izdevumus, kas pašvaldībai ir jāsedz, protams, katra pašvaldība izvērtē, kuras no brīvās gribas iniciatīvām ir atstājamas un vai ir atstājamas, ja primāri ir jānodrošina sociālie pakalpojumi un vesela virkne citu obligāto un būtisko pašvaldību funkciju izpildei.”

Kā rīkoties jaunajos apstākļos, ir izaicinājums daudziem. Var nozāģētos zarus ar savu transportu vest uz 31 kilometru attālo atkritumu poligonu Daibē, kur tos var nodot bez maksas. Savukārt, pasūtot zaru savākšanu Vidzemes atkritumu apsaimniekotājam ZAAO pie mājas, jārēķinās, ka tiks piestādīts rēķins – viena kubikmetra zaru savākšana maksās 23 eiro plus pievienotās vērtības nodoklis. SIA “Valmieras namsainieks” valdes loceklis Ilmārs Skādulis: “Pilsētas teritorijā nav atļauts dedzināt ne zarus, ne lapas. Pilsētas saistošie noteikumi to paredz. Rūpējoties par citu iedzīvotāju labklājību, lai nav jāelpo dūmi, to pilsētā darīt nevar.”

Zvirbule: “Ja esmu dārzā iestādījis augļu kokus vai man ir košumkrūmi, es zinu šī auga ciklu, zinu, kā gribēšu to kopt, audzēt. Es zinu, ko darīšu ar zariem, piemēram. Jau šobrīd ir vesela virkne iespēju padomāt par sadarbību ar draudzīgiem kaimiņiem. Varbūt ir vērts padomāt par kopīgu mazo šķeldotāju, kooperēties. Šo šķeldu izmantot teritorijas, sava dārza, puķu dārza celiņos un tamlīdzīgi. Tās ir tās lietas, par kurām arī pašvaldība domā.”

Uzrunātie Valmieras iedzīvotāji par jaunumiem nebija priecīgi un neapmierinātībā rausta plecus. Vēl esot variants zarus atstāt dārzā un gaidīt, kad zari satrūnēs. Jāpiebilst, ka šogad pašvaldība neorganizēs arī lielgabarīta atkritumu savākšanas akciju.