Smiltenē darbu sāks daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs

Jaunuzceltais daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs būs lielākais Vidzemē, kas izveidots, īstenojot deinstitucionalizācijas projektu „Vidzeme iekļauj”. Sociālie pakalpojumi, kurus varēs saņemt šajā centrā domāti cilvēkiem ar garīga rakstura un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. To, ka interese ir pat ļoti liela par šiem pakalpojumiem, apliecināja atvērto durvju diena.

“Sākumā mums bija tikai šie grupu dzīvokļi un dienas centrs līdz pieauga, ka mums ir arī bērnu dienas centrs, arī rehabilitācijas pakalpojumi. Iepriekš šie cilvēki visi dzīvoja mājās, viņu dienas nebija piepildītas ne ar kādu tādu saturīgu jēgu, pēc skolu beigšanas viņi nevarēja ne nokļūt darba tirgū, ne pilnvērtīgi aizpildīt savu dienu, vecāki bija spiesti pamest darba vietas, vai nekad arī to neuzsāka, jo bija jāpieskata savi pieaugušie bērni, tāpēc daudzi kļuva par tādiem kā šīs situācijas ķīlniekiem,” stāsta Smiltenes novada Sociālā dienesta vadītāja Inta Siliņa.

 Līdz šim šos pakalpojumus nācās pirkt no kaimiņu pašvaldībām, bet cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tas nozīmēja mērot ceļu uz Valku, Valmieru.

  “Viss interesē, kas dēlam interesēs! Lai būtu viņam ar ko nodarboties, savādāk viņš neko nedara mājās, te viņš kaut ko iemācīsies. Ļoti, ļoti bija vajadzīgs, es gaidīju jau sen viņu! ,” uz atvērto durvju dienu atnākusi arī rūpju bērna Edgara mamma Laura Bogdanova.

Novada sociālais dienests apzinājis tos novada iedzīvotājus, kuriem šie pakalpojumi būs vajadzīgi un šis skaitlis nav mazs, tāpēc jaunais centrs ir pat ļoti nepieciešams. Pakalpojumu sniegšanu šajā centrā nodrošinās biedrība „Cerību spārni”, kurai ir jau 20 gadu pieredze šajā jomā. Centra būvniecībai bija Eiropas savienības atbalsts, bet savu artavu nācās ielikt arī pašvaldībai un, kā stāsta Smiltenes novada domes priekšsēdētāja vietniece Astrīda Harju, tā nav maza.

“Pašvaldība jau pirmsākumos uzņēmās gandrīz 50 procentus finansējuma, būvējot šo lielo pakalpojumu centru, tajā brīdī, kad mainījās ģeopolitiskā situācija, pieauga cenas visiem būvniecības materiāliem, būtībā pat dubultā, ne tikai procentuāli, tātad pašvaldībai nācās ieguldīt vēl papildus finansējumu.”

 Tagad pašvaldībām ir vēl viens izaicinājums, kur rast naudu pakalpojumiem, jo Eiropas atbalsts tiem beidzas. Par pakalpojumu finansējumu būs jālemj arī Smiltenes novada deputātiem, šobrīd gan pakalpojumu grozā ir iekļauti visi tie, kas bija domāti šajā centrā, kā vērtē Astrīda Harju – dārgi, bet vajadzīgi.

 “Tā summa ir liela, bet būtībā to katru cilvēku, kuru varam atgriezt sabiedrībai un ģimenei atvieglot šo ikdienu, mēs to faktiski nemaz nevaram naudā saskaitīt.”

Šobrīd jaunajā, daudzfunkcionālajā centrā vēl norit iekārtošanas darbi, lai janvāri, februārī jau varētu sākt darbu.
Projektu līdzfinansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par sižeta saturu atbild SIA "VIDZEMES TV".
#SIF_MAF2023