Pauž bažas, kā tiks nomaksāta LTAB piemērotā soda nauda

Jau ziņojām par Konkurences padomes lēmumu – sodīt Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroju (LTAB) par konkurences kropļošanu. Biedrība ir pieprasījusi vienreizēju maksu no apdrošināšanas kompānijām, kas tajā vēlas iestāties, un piedāvāt OCTA apdrošināšanas polises. Šodien savu redzējumu par notiekošo sniedza apdrošināšanas tehnoloģiju uzņēmuma “Balcia Insurance SE” valdes priekšsēdētājs. Tieši šis uzņēmums nebija mierā ar to, lai kļūtu par LTAB biedru, ir nepieciešams veikt iestāšanās maksu. Apdrošināšanas uzņēmums “Balcia” strādā vairākās valstīs Eiropas Savienībā. Tā valdes priekšsēdētājs Jānis Lucaus stāsta, ka nevienā no valstīm šāda rīcība, kad tiek prasīta iestāšanās maksa biedrībā, lai piedāvātu pakalpojumu, nav piedzīvota. “Lai uzzinātu iestāšanās nosacījumus, mēs vērsāmies ar oficiālu uzziņu, kur saņēmām atbildi, ka bez tā, kas ir likumā noteikts, likumā noteiktie maksājumi, papildus ir jāveic biedra naudas vienreizējs iestāšanās maksājums, kas nekur publiski normatīvajos aktos nebija pieejams. Attiecīgi mēs vērsāmies pie LTAB ar lūgumu skaidrot, no kā izriet šāds te maksājums, kā tas tika aprēķināts. Likumā tieši par OCTA ir ļoti skaidri ierakstīts, kādi maksājumi ir jāveic, un šādi maksājumi tur nav minēti.” 

“Balcia” valdes priekšsēdētājaprāt, nebūtu pareizi, ja LTAB tam piemēroto soda naudu 336 tūkstošu eiro apmērā segtu no apdrošinātāju veiktajām iemaksām biedrībai. Jo netieši sanāk, ka par to maksās arī autovadītāji. “Konkurences padome no savas puses ir paudusi viedokli, ka uzlikt šo sodu, kas ir attiecināms tiem, kas šo pārkāpumu veica, pēc tam likt maksāt, kas nav bijuši iesaistīti ar lēmumiem, darbībām, tai skaitā transportlīdzekļu īpašnieki, ir nepareizi. Mēs no savas puses, uz ko vēlamies vērst sabiedrības uzmanību, un arī iesaistītās Valsts iestādes, veids, kā šis sods tiks nomaksāts, respektīvi, ka par to maksās nākotnē transportlīdzekļu vadītāji, sākot no šī gada janvāra, tas ir nepareizi, jo sods nesasniedz savu mērķi.”

Finanšu ministrijā cer, ka LTAB ņems vērā Konkurences padomes norādīto, iekšienē vienosies, kādā veidā tiek finansēta soda naudas nomaksa. Vienlaikus Finanšu ministrijā norāda, ka jau iepriekš bija aicinājusi LTAB atteikties no iestāšanās maksas pieprasīšanas. Finanšu ministrijas pārstāve Aija Zitcere: “Mēs jau sākotnēji paudām viedokli, ka šāda iestāšanās maksa neatbilst OCTA likumam un aicinājām LTAB atteikties no šīs prasības. Arī paudām viedokli, ka šāda prasība, kas uzliek papildus šķērsli jauna uzņēmuma ienākšanai tirgū, ir konkurenci ierobežojošais faktors. No savas puses mēs vērsām Konkurences padomes uzmanību uz šo, lūdzot sniegt viedokli– tas ir vai nav atbilstoši.”

Aija Zitcere arī norāda, ka ministrija strādā pie likuma grozījumiem OCTA likumā, šobrīd tie ir iesniegti Saeimā. “Mēs izstrādājām grozījumus, lai sakārtotu kārtību, kādā LTAB ir deleģēts valsts uzdevums. Tas tika deleģēts jau samērā sen, 2004. gadā. Ņemot vērā, ka ir mainījies kopējais ietvars, ņemot vērā to, kas notika tirgū, izstrādājām priekšlikumus, kas skaidri norāda, ka LTAB ir deleģēti valsts pārvaldes uzdevumi.” 

Savukārt apdrošināšanas uzņēmuma “Balcia” valdes priekšsēdētājs vēl pauž, ka vērsušies Finanšu ministrijā, lūdzot atcelt apstiprināto LTAB budžetu šim gadam, nosakot, ka budžetā un transportlīdzekļu vadītāju maksājumos nedrīkst tikt iekļauti soda naudas ieguves maksājumi.