No 1.janvāra palielināsies valsts nodevas par mežsaimnieciskām darbībām

No 1.janvāra palielināsies valsts nodevas par mežsaimnieciskām darbībām, aģentūru LETA informē Valsts meža dienestā (VMD).

Valsts nodeva par apliecinājuma izsniegšanu galvenajā vienlaidus cirtē būs 30 eiro par 0,5 hektāriem un mazāk, 50 eiro par 0,51 līdz vienu hektāru un  70 eiro par vairāk nekā vienu hektāru.

Vienlaikus valsts nodeva par apliecinājuma izsniegšanu kopšanas cirtē vai izlases cirtē būs 20 eiro par platībām, kas nav lielākas par vienu hektāru, un 30 eiro par platībām, kas ir lielākas par vienu hektāru. Savukārt valsts nodeva par apliecinājuma izsniegšanu sanitārajā cirtē, kopšanas cirtē un rekonstruktīvajā cirtē būs pieci eiro, bet pārējās cirtēs - 30 eiro.

Turpmāk nodeva par meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāta izsniegšanu būs 15 eiro, par atļaujas izsniegšanu meža reproduktīvā materiāla ievešanai - 50 eiro, par VMD sanitārā atzinuma izsniegšanu - 15 eiro, bet par atzinuma izsniegšanu mežaudzes atzīšanai par neproduktīvu -15 eiro.

Tāpat jārēķinās ar to, ka vienā apliecinājumā varēs iekļaut ne vairāk kā trīs viena ciršu veida cirsmas, bet jaunaudzēs līdz 20 gadiem apliecinājums kopšanas cirtē nav nepieciešams, norāda dienestā.

Vienlaikus VMD atgādina, ka meža īpašnieku iesniegumi tiek izskatīti to saņemšanas secībā, lēmumu pieņemot iespējami ātri. Vidēji lēmumu par apliecinājuma izsniegšanu dienests pieņem divu nedēļu laikā. Tomēr gadījumos, kad nepieciešama papildu informācija vai pārbaudes, lēmums var tik pieņemts mēneša laikā.

Tāpat īpašniekiem jāņem vērā, ka, saistībā ar jaunajām nodevu likmēm, decembrī tiks veiktas izmaiņas Meža valsts reģistrā, kas var ietekmēt lēmuma pieņemšanas ātrumu.

Dienestā brīdina, ka valsts nodeva tiek maksāta pēc apliecinājuma izsniegšanas, tādēļ tiem apliecinājumiem, kas tiks izsniegti pēc 2023. gada 1. janvāra, tiks piemērotas jaunās valsts nodevu likmes. 

VMD ir valsts pārvaldes iestāde, kas atrodas zemkopības ministra padotībā. Dienests uzrauga meža apsaimniekošanu un izmantošanu, medības reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu, kā arī īsteno meža uguns apsardzību un uzkrāj informāciju par mežu un tajā notikušo mežsaimniecisko darbību.


Foto: Freepik