Bauskas novadā reorganizē pagastu nodaļas

No nākamā gada Bauskas novada pagastos likvidēs deviņas, bet apvienībās izveidos trīs jaunas štata vietas. Kā ReTV skaidro novada domē, mērķis esot panākt, lai darbinieki būtu pilnvērtīgi noslogoti. Ieekonomētie līdzekļi palīdzēšot izpildīt prasības par minimālās algas palielināšanu un nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu apvienībās un pagastu nodaļās.

Pēc administratīvi teritoriālās reformas Bauskas novadam pievienoto novadu centros izveidoja apvienības, bet pagastu pārvaldes kļuva par pagastu nodaļām. Bauskas novada pašvaldības Rundāles apvienības vadītājs Aigars Sietiņš: “Būtībā uzdevumi un darbības no sākuma palika tās pašas: labiekārtošana, cilvēku vajadzību izzināšana un cilvēku pieņemšana, atbildes uz iesniegumiem. Teritorijas, būvju un ceļu uzturēšana, arī pilnībā visa komunālā saimniecība.”

Šovasar visus iepriekšējos novadu un pagastu komunālos dienestus apvienoja, izveidojot jaunu uzņēmumu, kura pārraudzībā ir viss Bauskas novads. Tagad nolemts, ka darba apjoms pagastu nodaļu vadītājiem ir samazinājies, tāpēc tos var reorganizēt. Savukārt apvienībās izveidot jaunu štata vietu vadītāja vietniekam. Kā ReTV skaidro Rundāles apvienības vadītājs, vietniekam darba pietikšot, arī iedzīvotājiem būšot, pie kā vērsties. Turklāt pagastos paliks kasiere-lietvede. Sietiņš: “Katru nedēļu man būs viena pieņemšanas diena gan Svitenē, gan Viesturos, kad es uz vietas atradīšos.”

 Bauskas apvienības vadītāja Līga Vasiļauska uzskata, ka iedzīvotājiem reorganizācija neko nemainīšot, bet skaitļi rādot, ka viņas vadītajā apvienībā ekonomija mēnesī būšot 7269 eiro. “Bauskas apvienības pārvaldē, sākot no šī gada 1. februāra, strādājam samazināta režīmā. Ir nodaļu vadītāji, kas ir pārtraukuši darba tiesiskās attiecības, un mēs vietā vairs nemeklējam. Šobrīd divās pagastu nodaļās.”

Bez pagasta nodaļas vadītāja jau pašreiz iztiek Codes pagastā, kas gan atrodas salīdzinoši tuvu Bauskai. Vēl būtiskāk esot tas, ka katru gadu pagastā kaut kas tiek slēgts, likvidēts vai reorganizēts.

Kā skaidro domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis, likvidētas tikšot kopumā deviņas amata vietas, bet no jauna izveidotas trīs. Arī kasierei-lietvedei pēc reorganizācijas pienākumu būšot vairāk. “Mazā pagastā tam lietvedim nav 40 stundas nedēļā, ko darīt. Tas apgrozījums, ko maksā par nekustamā īpašuma nodokli vai kādiem pabalsiem, ir apdarāms dažās stundās. Arī dokumentu aprite. Diemžēl, pateicoties jaunajam likumam, pagastu nodaļu vadītāji nevar pieņemt galīgos lēmumus. Šī aprite tāpat notiek caur centrālo administrāciju.”

Plānots, ka jaunā kārtība stāsies spēkā no nākamā gada. Tā ļaus ne vien pilnībā noslogot palikušos darbiniekus, bet arī segt vismaz daļu no nepieciešamajiem 2,2 miljoniem eiro, lai izpildītu prasības par minimālās algas pieaugumu, kā arī konkurētpējīgu atalgojumu apvienībās stādājošajiem.


#SIF_MAF2023