Arheoliģiskajos izrakumos Olainē šovasar piedalās arī septiņi skolēni

Olainē, vietā, kur Pirmā pasaules kara laikā atradusies krievu karavīru nometne un frontes aizsardzības līnija, jau septīto vasaru notiek arheoloģiskie izrakumi. Atradumi tiek izmantoti Pirmā pasaules kara izziņas maršruta izveidē. Jau otro gadu darbs izrakumos iekļauts arī skolēnu vasaras nodarbinātības programmā.

Frontes līnija Pirmā pasaules kara laikā atradusies 1,5 kilometru no tagadējās Jelgavas ielas Olainē, bet tieši līdzās atradās krievu armijas nometne, kurā uzturējušies arī latviešu strēlnieki.

Mūsdienās šajā vairāk nekā hektāru lielajā teritorijā ik vasaru tiek veikti arheoloģiskie izrakumi un pētījumi. Iegūtie priekšmeti un informācija tālāk tiek izmantota Pirmā pasaules kara izziņas maršruta veidošanai. Olaines vēstures un mākslas muzeja vecākais speciālists, arheologs Māris Ribickis: “Pētniecību mēs aizsākām 2017. gadā, kad vēlējāmies saglabāt daļu no šī vēsturiskā mantojuma nākamajām paaudzēm. “Leader” projektā veicām izpēti, lai saprastu, kur atradušās būves un kā tās celtas.”

Tagad izziņas maršrutā jau redzama gan blindāža, gan zemnīca. Izveidotas arī artilērijas pozīcijas, kurās atrodas vieglā lauku tipa lielgabala replika. Apskatāmi arī interesantākie arheoloģiskajos izrakumos atrastie priekšmeti.

Arheoloģiskie izrakumi turpinās. Šoreiz tiekot pētīta nometnes dienvidu puse, kur varētu būt atradies priekšpostenis. Četrās dienās, kopš šeit notiek arheoloģiskie izrakumi, atrastas koka konstrukcijas, kas iezīmē šo būvju izmērus. Tas nākotnē ļaušot izveidot izziņas takā arī šādu objektu. Olaines vēstures un mākslas muzeja pārstāvis Ribickis ReTV norāda, ka senajām fortifikācijām atrašanās pilsētvidē neesot nākusi par labu. “Rokot meliorācijas grāvi, šīs ēkas tika pamatīgi papostītas. Līdzinot ar traktoru, virsējā kārta praktiski pilnībā tika iznīcināta. Protams, ļoti daudz tika mesti arī atkritumi. Mēs atklājām, ka atkritumi sniedzas pat 60 centimetru dziļumā.”

Arheoloģiskie izrakumi šajā vietā notiek jau septīto vasaru. Otro reizi darbs izrakumos iekļauts arī skolēnu vasaras nodarbinātības programmā. Šogad to izvēlējušies septiņi audzēkņi.

Vēlme atrast ko nozīmīgu un interesantu esot lielākā motivācija visiem ReTV uzrunātajiem jauniešiem, kas atsverot nebūt ne vieglo rakšanu.

Arheoloģiskā izpēte šogad turpināsies līdz 17. jūlijam. Lai izpētītu visu senās nometnes teritoriju, būšot nepieciešami vismaz vēl pieci gadi.


#SIF_MAF2023