Latvijas sakrālais mantojums S2E13

Divas Kurzemes pērles – Zlēkas un Ugāle. Zlēku Evaņģēliski luteriskā baznīca celta 1645.gadā. Sava greznā interjera dēļ devēta par Zlēku katedrāli, savukārt Ugāles Evaņģēliski luteriskās baznīcas mūra ēka celta 1694.gadā. Tas ir Kurzemes novadam raksturīgs dievnams, kurā atrodas viens no senākajiem nepārbūvētajiem instrumentiem Eiropā, tapis vienlaikus ar prospektu. Ērģeļu prospekts ir vienīgais zināmais Ventspils koktēlnieka Mihaela Markvarta darbs. Tas ir arī vienīgais baroka laika nekrāsotais ērģeļu prospekts Latvijā. #SIF_MAF2022