Valdība lems par nepilna miljona eiro piešķiršanu Jēkabpils novadam ziemas plūdu seku novēršanai

Valdība šodien plāno lemt par 898 613 eiro piešķiršanu Jēkabpils novadam aizvadītās ziemas plūdu radīto postījumu novēršanai, liecina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātais rīkojuma projekts.

Rīkojuma projekts paredz piešķirt Jēkabpils novada pašvaldībai 898 613 eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, lai segtu daļu no izdevumiem par janvāra plūdu krīzes laikā jau paveiktajiem dambja avārijas stiprināšanas darbiem un primārajiem pasākumiem plūdu seku novēršanai, kā arī par plūdos cietušo pašvaldības infrastruktūras objektu atjaunošanu pašvaldības teritorijā.

Jēkabpils novada pašvaldība 24.martā iesniedza VARAM finanšu līdzekļu pieprasījumu un lūdza izskatīt iespēju un ierosināt Ministru kabinetam lemt par pieprasījumu iesniegšanu finansējuma saņemšanai pa daļām. Izvērtējot Jēkabpils novada pašvaldības iesniegtos finansiālā pamatojuma dokumentus, tika konstatētas nepilnības, un 17.aprīlī Jēkabpils novada pašvaldība iesniedza ministrijai precizētu informāciju.

No finansējuma pirmās daļas paredzēts segt plūdu krīzes laikā no 14.janvāra līdz 17.janvārim veikto darbu izmaksas par dambja stiprināšanu, par potenciāli applūstošo teritoriju aizsargāšanu no applūšanas, par ūdens līmeņa mazināšanas pasākumiem Daugavā, norīkojot ekskavatorus ledus sastrēguma mazināšanai, par caurplūdes atjaunošanu, par ūdens atsūknēšanas darbiem un citiem pasākumiem.

Attiecībā uz pieprasījuma otro daļu Jēkabpils novada pašvaldība norāda, ka pagaidām nav iespējas iesniegt korektas tāmes par plūdos cietušajām un bojātajām Jēkabpils pilsētas deviņām ielām, jo nav pabeigta faktiskā tehniskā stāvokļa novērtēšana pirms ielu remonta plūdu seku likvidācijai ceļu daļai un lietus ūdens kanalizācijas inženiertīklu sistēmai.

Pieprasījuma otro daļu pašvaldība plāno iesniegt VARAM, tiklīdz sertificētie speciālisti būs veikuši ielu tehnisko novērtējumu, sastādījuši atjaunošanas, remonta izmaksu tāmes un iesnieguši Jēkabpils novada pašvaldībai. Jēkabpils novada pašvaldība paredz, ka provizoriski šo deviņu ielu remonta un atjaunošanas izmaksas varētu veidot 1 līdz 1,4 miljonus eiro.

Kā iepriekš tika vēstījusi pašvaldība, lai nodrošinātu drošu Daugavas labā un kreisā krasta aizsargdambju ekspluatāciju turpmākajos gados un aizsargātu Jēkabpils pilsētu un tās iedzīvotājus, ir nepieciešams veikt pasākumus trīs posmos - neatliekamie darbi, kas veicami tuvāko divu būvniecības sezonu laikā, darbi laika posmā no 2024.gada līdz 2025.gadam un darbi, kas veicami pēc 2025.gada.

Neatliekami būtu jāveic aizsargdambja kreisā krasta pārbūve 5,2 kilometru garumā, aizsargdambja labā krasta pārbūve 1,2 kilometru garumā un papildu pretplūdu zaļās infrastruktūras izveide.

Īstenojot projekta visas trīs daļas, tiks samazināti applūšanas riski aptuveni 261 hektāra platībā Jēkabpils pilsētas teritorijā.

Pēc pašvaldības sniegtās informācijas, balstoties uz iepriekš veiktajām izpētēm, plānotās darbības nepalielinās applūšanas risku citās blīvi apdzīvotās vietās, ieskaitot Līvānos un Pļaviņās, kā arī apkārtējos novados.

Nostiprinājumu ietekme un aizsargdambju pārbūve neatstāšot ietekmi uz ūdens caurvades spējām Daugavā pārbūvei pieguļošajā platībā.

Kā ziņots, šī gada janvārī Daugavā pie Jēkabpils sakrājās vižņi un sākās plūdi. Plūdos cieta pilsētas aizsargdambis, kas atsevišķās vietās tika izskalots un bija steidzami jālabo. Taču pašvaldība draudošo krīzi novērsa.Foto: Ivars Soikāns/LETA