Zini savas tiesības

Zini savas tiesības

Trešdienās 20.00 kanālā ReTV

Klāt raidījumu cikla “Zini savas tiesības” trešā sezona. Raidījuma uzdevums ir veicināt iedzīvotāju tiesībpratību, iepazīstinot skatītāju ar tiesisko regulējumu dažādās dzīves situācijās, kad to risināšanā ir jāvēršas tiesā. Šajā sezonā tiks apskatīti temati par goda un cieņas aizsardzība tiesā, tuvinieka aprūpi un pārstāvniecību vecumdienās, bērna paternitātes noteikšanas tiesiskie aspekti, parāda piedziņa pēc tiesas nolēmuma, darba devēja uzteikuma apstrīdēšana tiesā, neizmaksātās darba samaksas piedziņa tiesā u.c. aktuāli temati. Studijā ar viesiem sarunājas "LV portāls" vadītāja Zaida Kalniņa.

Skaties raidījumu portālā ReTV.lv
Projektu līdzfinansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem
Par raidījuma saturu atbild SIA "VIDZEMES TELEVĪZIJA"
#SIF_MAF2022