VVD daļā autoservisu konstatē augsnes piesārņojumu

Latvijā daļa autoservisu neievēro atbilstošu atkritumu uzglabāšanu un apsaimniekošanu, secinājis Valsts vides dienests (VVD). Pārbaudēs, kas veiktas pagājušajā gadā, tika apsekoti vairāk nekā 100 autoservisi un nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas objekti. Un pirmo reizi 10 objektos tika veikta augsnes un grunts paraugu noņemšana. 

Autoservisu kontroles kampaņas laikā no kopumā 111 pērn apsekotajiem objektiem desmit nolietoto transportlīdzekļu uzglabāšanas vietās un autoservisu teritorijās VVD veica augsnes un grunts paraugu noņemšanu. Mērķis bija noskaidrot, kādu ietekmi uz augsnes stāvokli rada autoservisu darbība un bīstamo atkritumu neatbilstoša uzglabāšana un apsaimniekošana. VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes direktors Kalvis Avotiņš: “Daļā tika konstatēts būtisks piesārņojums. Jāteic, ka vietas, kur tika paņemti paraugi, jau iepriekš ir bijušas VVD redzeslokā. Akcijas ietvaros paņemti paraugi pārapstiprināja izteiktās hipotēzes par piesārņojošās darbības negatīvo ietekmi.”

Kalvis Avotiņš uzsver, paši autoservisi ir norādījuši, ka bīstamo atkritumu neatbilstošu uzglabāšanu veicina atkritumu apsaimniekotāju nepieejamība. Tomēr, pēc dienesta domām, realitāte varētu būt cita. “Tiek ziņots par to, ka ir nepieejamība atkritumu apsaimniekotājiem. Tas ir tas, ko ziņo paši darbības veicēji. Dienests sliecas piekrist gadījumam, ka ir vēlme samazināt patiesās izmaksas. Atkritumu apsaimniekošana, īpaši bīstamo atkritumu apsaimniekošana, videi kaitīgo preču apsaimniekošana, kas ir arī automašīnas riepas. Tas ir resursu jautājums. Par šo atkritumu apsaimniekošanu ir jāmaksā. Atsevišķos gadījumos vai lielākajā daļā gadījumu ir vēlme ekonomēt.”

Primārais mērķis apsekojot objektus ir sniegt skaidrojumus, kādas ir prasības, kas jāievēro. Darbs ar piesārņotāju tiek veikts arī gadījumos, ja piesārņojošās darbības veicējs nav zemes īpašnieks. Gadījumā, ja uzņēmējs turpina pārkāpt noteikumus, tiek piemērots stingrāks soda mērs. Avotiņš: “Protams, tur, kur ir jau konkrēti fiksēti piesārņojuma gadījumi, tur mēs neesam iztikuši bez šādām ietekmēm. Kas attiecas uz gadījumiem, kad ir konstatēts piesārņojums, VVD veic tās noteiktās funkcijas un pienākumus, kas ir teikt normatīvajā regulējumā. Attiecīgi izdodam lēmumus par rīcībām, kas ir vērsta uz to, lai tiktu izdarītas noteiktas darbības. Ja tās netiek pildītas, administratīvā procesa ietvars paredz piemērot izpildnaudas kā ietekmējošo līdzekli.”Gadījumos, ja cilvēkiem pastāv pamatotas aizdomas par negodprātīgu rīcību pret vidi kādā no autoservisiem, VVD aicina iedzīvotājus ziņot, zvanot uz Vides SOS tālruni vai izmantojot Vides SOS mobilo aplikāciju.  
Foto: Freepik; ilustratīvs