Vidzemnieki izveidojuši unikālu projektu Uzbekistānai

Lai sāktu mājas celšanu, būvētu ceļu vai veiktu jebkādus citus projektus, svarīgi ir pārzināt konkrētās teritorijas topogrāfiju. Daudzās pasaules valstīs (arī Latvijā) ir vienotas datu sistēmas, bet Uzbekistānā - nav. Latvijas uzņēmums SIA “SunGIS”” veidoja īpašu portālu.  

Aigars Znotiņš, SIA “SunGIS” pārstāvis, IT inženieris, pauž, ka portāls ir noderīgs tieši būvniekiem, ņemot vērā to, ka tas atvieglo viņu darbu – iespējams redzēt, kā arī iegūt datus. Tiek vēstīts: “Pirms sākam rakt, zinām, kas tur atradīsies – nepārraujam komunikācijas.”

Ģeogrāfisko sistēmu izstrādātāji, vidzemieki, stāsta, ka Uzbekistānai iepriekš nav bijuši vienoti standarti šādas informācijas apkopošanai digitalizēti, kas varētu atvieglot daudzu projektu īstenošanu. ReTV Ziņām Uzbekistānas pārstāvis atzīst, ka šāds projekts viņiem ir ļoti būtisks. Tiek minēts, ka portālā tiks savadīti dati, tādējādi paskatoties, kā viss strādā un kur informāciju var izmantot. Viņš pauž vēlmi turpināt sadarbību ar Latvijas uzņēmumu vēl pie citiem projektiem.

Jau šobrīd Uzbekistānas pārstāvjiem ir vairāk zināšanu un informācijas par to, kā nodrošināt operatīvu pieeju vienotai sistēmai. Ārlietu ministrijas pārstāvis Mārcis Maksims uzskata, ka informācijas telpa, ņemot vērā mūsdienu pasaules attīstību, ir nozīmīga. Tiek uzsvērts, ka viņi ir gandarīti par projektu un uzņēmuma SIA “SunGIS” iesaisti.

Jāpiebilst, projekta īstenošana ilga aptuveni gadu. Tas tiek finansēts no Latvijas Ārlietu ministrijas un Uzbekistānas. Kopējās izmaksas ir ap 100 tūkstošiem eiro. Uzbekistāna cer, ka projekts dzīvē ieviesīsies tuvāko trīs gadu laikā, pateicoties Latvijas uzņēmumam.