Veterinārstu biedrībā uzskata: “Sodi par dzīvnieku nogalināšanu un spīdzināšanu ir pārāk maigi”

Par suņa noslīcināšu vannā – nosacīts cietumsods, divām personām brīvības atņemšana uz pieciem mēnešiem, atņemot tiesības turēt suņus uz vienu gadu. Šis ir viens no pēdējiem zināmajiem spriedumiem par nežēlīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Latvijas Veterinārārstu biedrībā uzskata, ka ne tikai par šo, bet arī citiem gadījumiem piemērotie sodi ir parāk maigi. 

Veterinārārsti savā praksē nereti saskaras ar cilvēku bezatbildību, cietsirdību un citreiz arī kriminālsodāmiem pārkāpumiem attiecībā pret dzīvniekiem. Latvijā dzīvnieku aizsardzības jomā ir izveidota laba likumu bāze, uzskata Latvijas Veterinārārstu biedrībā, tomēr par gadījumiem, kad dzīvnieks ir mocīts un pat nonāvēts, piemēro, piemēram, tikai uz gadu liegt turēt dzīvniekus. Biedrības priekšsēdētājs Ilmārs Dūrītis uzskata, ka tas ir signāls, ka dzīvība ir vērtība tikai frāzēs, nevis darbos. “No vienas puses, varētu teikt, ka mēs vismaz uzzinām par šādiem gadījumiem, kas liecina, ka sabiedrības tolerance pret nežēlību mazinās, cilvēki ziņo par tādiem notikumiem, bet tomēr, vērojot tās tendences pēdējos gadus, es teiktu pat gadu desmitus, sodi, kas tiek piespriesti cilvēkiem par nežēlīgu dzīvnieku nogalināšanu vai mocīšanu, spīdzināšanu, mūsu ieskatā ir pārāk maigi. Tie neattur cilvēkus no noziegumu izdarīšanas.”

Biedrībā piebilst, ja par dzīvnieka spīdzināšanu un nogalināšanu turpina piemērot zemākos iespējamos sodus, lai gan likumdevējs ir paredzējis bargākus, ir jādomā un jādiskutē, kādas izmaiņas nepieciešamas tiesu sistēmā un sabiedrības attieksmē pret ikvienu dzīvu būtni. “Ja mēs paskatāmies vismaz pēdējos desmit gadus, tad sodi joprojām ir paši zemākie. Kā mēs zinām, tad nekad nemaina neko likumdošanā, ja nav, piemērojot pašus augstākos sodus, panākti uzlabojumi. Tas nozīmē, ka reāli mums likumdošanas bāze ir ļoti laba. Tiesnešiem ir iespējas piemērot arī reālus cietumsodus, ir reālas iespējas aizliegt turēt dzīvniekus kaut uz visu mūžu šiem cilvēkiem,” saka Latvijas Veterinārārstu biedrības mazo dzīvnieku veterinārārstu sekcijas vadītāja Lita Konopore.

Sazinoties ar Zemgales rajona tiesas tiesnesi Ramiro Grandānu, ReTV noskaidroja, ka viņa pieredzē ir bijis gadījums, kad par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku piemērota brīvības atņemšana. “Tiesu praksē arī es, skatot savu lietu, esmu piemērojis vienai personai brīvības atņemšanu līdz pat vienam gadam, jo viņš nepilngadīga bērna klātbūtnē nežēlīgi nožņaudza suni, uzmaucot celefāna maisu uz galvas. Rezultātā nosmacēja to dzīvnieku. Pie soda noteikšanas, protams, tiesa ņem vērā gan pašu noziedzīgo nodarījumu, gan arī apsūdzētā personību. Pie tiem apstākļiem, ka šī persona bija iepriekš krimināli sodīta, tāpēc viņam bija tik bargs tas sods.”

Par suņa noslīcināšanu vannā informācijas tiesnesim Ramiro Grandānam gan nav. Viņš norāda, ka katrs gadījums ir individuāls. 

Jāpiebilst, ka par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem pērn notiesātas septiņas personas, tikpat daudz jau šajā gadā.