VDD uzsāk kriminālprocesu pret Latvijas pilsoni par terorisma attaisnošanu un propagandēšanu

Valsts drošības dienests (VDD) ir uzsācis kriminālprocesu pret Latvijas pilsoni saistībā ar aizdomām par terorisma publisku attaisnošanu, apmācīšanos, kā arī citu personu vervēšanu un apmācīšanu terorismam.

Kriminālprocess pret personu sākts šā gada 11. jūlijā saskaņā ar Krimināllikuma 79.4 un 79.6 pantu. VDD divos ar personu saistītos objektos ir veicis kriminālprocesuālas darbības.

VDD sāka pievērst pastiprinātu uzmanību šī Latvijas pilsoņa aktivitātēm, ziņojumapmaiņas platformā "Telegram" konstatējot tā aktīvu iesaistīšanos sarakstēs galēji labējo ekstrēmismu un terorismu atbalstošos kanālos, kas liecināja par personas iespējamu radikalizēšanos.

Veicot padziļinātu personas aktivitāšu izpēti, VDD konstatēja, ka persona virtuālajā vidē mērķtiecīgi iegūst un izplata galēji labējo ekstrēmismu atbalstošu saturu, terorisma propagandu, terora aktu videoierakstus, kā arī sprāgstvielu un ieroču izgatavošanas instrukcijas. Tāpat persona bija iesaistījusies vairāku starptautisku galēji labējo ekstrēmismu un terorismu atbalstošu saziņas kanālu administrēšanā, veicinot naidīga un vardarbību pret atšķirīgas ādas krāsas un etniskās piederības pārstāvjiem, reliģiskajām un seksuālajām minoritātēm attaisnojoša satura izplatīšanu.

Personai piederošā datu nesējā VDD konstatēja lielu apjomu ar terorismu saistītu materiālu: Andersa Bēringa-Breivīka, Brentona Taranta un citu galēji labējo teroristu manifestus un veiktos uzbrukumus slavinošus materiālus, terora aktu videoierakstus, sprāgstvielu un ieroču izgatavošanas instrukcijas.

Izmeklēšanas gaitā VDD konstatēja personas centienus iegādāties taktisko ekipējumu un sprāgstvielu izgatavošanai nepieciešamas vielas. Papildus VDD noskaidroja, ka Latvijas pilsonis vairākām personām individuāli sūtījis terora aktu veikšanai noderīgu informāciju: ieroču un sprāgstvielu izgatavošanas instrukcijas, kā arī terora aktu videoierakstus.

Personai patlaban piemērots aizdomās turētā statuss. Izmeklēšana šajā lietā turpinās un VDD sniegs papildu informāciju par tās gaitu atbilstoši kriminālprocesa virzībai.