Valsts kontrole: bērnu uzvedības problēmu risināšana ir vairāk “uz papīra”

Lai bērns nenonāktu konfliktā ar likumu un nenonāktu uz noziedzības takas, būtiski ir laikus pamanīt bērna uzvedība izmaiņas. Valsts kontrole skaidro –  lai arī atbildīgās iestādes un sabiedrība to apzinās, tomēr valsts institūcijas lielākoties problēmas nav savlaicīgi pamanījušas. 

Joprojām pastāvot nevēlamā prakse –  strādāt ar bērnu “uz papīra”, vai arī viņu sodīt – ar cerību, ka tādējādi uzvedība mainīsies. Revidenti arī secinājuši, ka savalicīga problēmu novēršana ir apgrūtināta, jo dažādu pakalpojumu pieejamība bērniem un viņu aprūpētājiem ir ierobežota. Valsts kontrole kritiku adresē arī vietvarām.  “Paradokss, ka pašvaldības, kur mēs nereti dzirdam sūdzības par finanšu līdzekļu pieejamību, neizmanto iespējas iesaistīties projektu piedāvātajos pakalpojumos. Zināmākie ir “STOP 4–7” un “Pumpurs”.  Kompleksa sociālās rehabalitācijas programmas bērniem ar uzvedības problēmām ir tikai Rīgā. Tas pārkālājums tieši tāds arī izskatās – tikai Rīgā,” norāda Valsts kontroles padomes locekle, atbildīgā par revīziju Maija Āboliņa.

Revidenti lēš, ka aptuveni 10 000 bērnu 2020. gadā ir pārkāpuši likumu, klaiņojuši, ubagojuši un lietojuši aizliegtas vielas, aptuveni 36 000 tūkstošiem pastāv šāds risks. Bērnu psihiatrs vērš uzmanību, ka būtiski ir atpazīt signālus, kas liecina par uzvedības problēmām.  “Ne visiem bērni, kuri izdara kādu likuma pārkāpumu, ir uzvedības traucējumi. Ja mēs kopumā skatāmies uz cilvēku uzvedību, īpašu bērnu uzvedību, tas, ko skaidri zinām, – to nenosaka mūsu gēni, mūsu smadzeņu konfigurācija, to nosaka vide. Par uzvedības traucējumiem mēs runājam tad, kad ir izveidojies noturīgs uzvedības steriotips, ka šīs problēmas ir atkārtotas: izaicinoša uzvedība, antisociāla uzvedība,” saka bērnu psihiatrs, BKUS Bērnu psihiatrijas klīnikas vadītājs Ņikita Bezborodovs.

Valsts kontrole  Labklājības un Tieslietu ministrijām norādījusi arī virkni ieteikumu un priekšlikumu,  kas ieviešami līdz 2026. gada sākumam. Uzmanību vērš arī pašvaldībām, kurās nepieciešams veikt sociālās vides izpēti, lai varētu identificēt problēmas un ieviest atbilstošus pakalpojumus to risināšanai. 


Foto: Freepik