Valmieras pašvaldībā - 12 sabiedrisko attiecību speciālisti; citās pašvaldības mazāk

Vairāk kā septiņus mēnešus spēkā ir reģionālā reforma, kuras viens no mērķiem ir mazināt administratīvos resursus. Tiesa, ir tādas pašvaldības, kurās sabiedrisko attiecību speciālistu ir gandrīz tikpat, cik pašu deputātu domē. Tā Valmieras novadā drīzumā strādās 12 sabiedrisko attiecību speciālisti, kamēr citos - arī lielos novados - vien četri vai pieci.

Viens no novadu reformu mērķiem bija - racionāla budžeta līdzekļu izlietošana, kas paredz sabalansētu darbinieku skaitu pašvaldībā. Valmieras novada pašvaldībā pirms novadu reformas strādāja 15 sabiedrisko attiecību speciālisti, šobrīd - septiņi, bet būs vēl pieci. Domē ReTV saka - esot augušas prasības attiecībā uz komunikāciju, tāpēc nepieciešami vēl darbinieki. “Kultūra, sports, tūrisms, projektu vadība, attīstības lietas, teritorijas plānošana, drošības jautājumi, sociālās lietas, izglītība, kā arī saimnieciskās lietas katrā administratīvajā teritorijā. Katram ir sava atbildības joma, mums ir tāda ekspertu pieeja,” saka Kristīne Melece, Valmieras novada pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja.

Melece šādu ievērojamu skaitu pamato ar nodaļas nolikumu un pašvaldības komunikācijas un mārketinga stratēģiju. “Man kā vadītājai tas nenotiek tā, ka es izdomāju, viss notiek. Man katram darbiniekam pretī ir amatu apraksts. Mums ir nodaļas nolikums. Mums ir novadu komunikācijas un mārketinga stratēģija. Turklāt - šāda stratēģija ir katrai nozarei, kas nozīmē, ka no mūsu nozares nāk atbalsts. Darbinieku skaita budžets ir viens aspekts, ko mēs konstatējam un skatāmies, lai tur būtu ekonomija, un otrs ļoti būtisks aspekts - efektivitāte,” pauž Kristīne Melece.

Salīdzinājumam - citās pašvaldībās, kurās arī ir savas, komunikācijas stratēģijas, ir uz pusi mazāk šādu darbinieku. Piemēram, Aizkraukles pašvaldībā ietilpst kādreizējie seši mazie novadi, tur ir četri sabiedrisko attiecību speciālisti. Ogres novads ir lielākais pēc iedzīvotāju skaita, tur strādā vien četri speciālisti.

Vai tiešām ir nepieciešami padsmit sabiedrisko attiecību speciālisti pašvaldībās, ReTV kolēģi citās vietvarās komentē dažādi. “Es nezinu, pārāk daudz jau nevajag. Mēs paliekam tādā pašā līmenī pēc skaita, kā bija, tā arī gandrīz ir,” saka Nikolajs Sapožņikovs, Ogres novada pašvaldības, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs.

 “Tas ir atkarīgs no pašvaldības izvirzītajiem mērķiem, iedzīvotāju skaitu šajā pašvaldībā, lai sasniegtu šo auditoriju un nokomunicētu dažādus problemātiskus jautājumus pašvaldībā,” pauž Inese Skrastiņa, Ropažu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja.

Šobrīd Valsts kontroles centrs veic revīziju, kuras mērķis ir pārliecināties, vai pašvaldības - attiecībā uz administratīvo funkcijas darbu - ir izmantojušas novadu reformu kā iespēju, proti, vai un cik daudz ir nepieciešami darbinieki konkrētai darba veikšanai. Valsts kontroles padomes loceklis Edgars Korčagins: “Tā ir katras pašvaldības izšķiršanās. Tas, uz ko mēs aicinātu, ir objektīvi izvērtēt, nevis vienkārši paļauties uz sajūtām, uz viena vai otra individuālo pieredzi.”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) veica darbinieku skaita izvērtējumu katrā pašvaldībā. Ekspertu grupa, kas secināja - no 14 pašvaldībām, kuras pieteicās izvērtējumam, četrās pašvaldībās ir palielinājies sabiedrisko attiecību darbinieku skaits. “Palielinājums, tiešām, viena no tām ir Valmiera, Dienvidkurzeme, Dobele - ne tik būtiski, un Talsos,” saka Ilze Oša, VARAM valsts sekretāra vietniece.

Runājot par Talsiem, ko min VARAM, tad tur iepriekš bija 6 šīs nozares speciālisti, tagad ir 7 , kas tik un tā ir krietni mazāk kā Valmieras novadā. Valsts kontroles revīzijas gaidāmas pavasarī, tad arī varēs saprast, cik lietderīgi domes politiķi un administrācijas tērē līdzekļus. 


Foto: Freepik