Vai Dievturu noslēgtām laulībām būs juridisks spēks?

Šodien Saeima otrajā lasījumā vienbalsīgi ar 82 balsīm par, 7 deputātiem atturoties, atbalstīja Civillikuma grozījumus, kas paredz piešķirt Dievturiem likumīgas tiesības slēgt laulības jeb vedības. Šobrīd dievturu kāzām jeb vedībām Latvijā nav juridiska spēka – savienība vēlreiz jāslēdz dzimtsarakstu nodaļas pārstāvja klātbūtnē.

Kā stāsta Latvijas Dievturu sadraudzes valdes vadītājs Uģis Nastevičs: “Šis ir vēsturisks brīdis, 2.lasījums, un esam ceļā uz savu līdztiesību savā cilmes zemē. Dievturiem tas ir ļoti svarīgi un mēs pārliecinājāmies par to, ka Saeimā nav jautājums par to, kura frakcija, opozīcija vai pozīcija, visiem kopā šīs te latviskās dzīvesziņas jautājums ir svarīgs, un mēs esam ārkārtīgi pateicīgi gan tiem deputātiem, kas mūs atbalstīja jau iepriekš, iepriekšējā sasaukumā, un visam šim lielajam atbalstam šajā sasaukumā. Lai top, lai mums izdodas!”

Jāpiebilst, ka priekšlikumu Civillikuma 51.pantā noteiktās tradicionālās konfesijas papildināt ar Dievturību, iesniedza deputāts Andrejs Ceļapīters no “Jaunās Vienotības”. Kā uzsver likumprojekta izstrādātāji, Dievturībai, kas ir vienīgi Latvijai raksturīgās dzīvesziņas reliģija, likumiski pienākas līdztiesība savā valstī, līdz ar to arī noslēgtajām laulībām jābūt ar juridisku spēku, tāpat kā tas ir citām likumā noteiktajām reliģijām, kas vēsturiski nav radušās un attīstījušās no latviešu tautas vidus, bet ienākušas no ārvalstīm. Kā liecina Tieslietu ministrijas apkopotā informācija, Latvijā ir vairāk nekā 500 dievturi, Dievturu sadraudzē ir 11 draudzes. Plānots, ka jautājums galīgajā lasījumā varētu tiks izskatīts līdz vasaras Saulgriežiem.


Foto: Latvijas Dievturu sadraudzes arhīvs