Uzlabojušies centralizēto eksāmenu rezultāti

Jūnijs ir būtisks mēnesis jauniešiem, kuri iegūst vidējās izglītības atestātu – brīvlaiks, izlaidums, top zināmi ilgi gaidītie centralizēto eksāmenu rezultāti. Nupat gandrīz 21,5 tūkstotim jauniešu izsniegti sertifikāti. Daļai, kuri vēlēsies uzsākt studijas kādā augstākās izglītības iestādē, šie eksāmena rezultāti var būt izšķiroši.

Šogad aptuveni 14 000 skolēnu kārtoja obligātos eksāmenus latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā. Salīdzinot vidējos rezultātus ar iepriekšējiem gadiem, tie nedaudz, bet tomēr ir uzlabojušies.Vērtējums būtiski neatšķiras gadu no gada, divi līdz trīs procenti ir izmainījušies. Tas ir vidējs rādītājs. Šogad priecē fakts, ka to skolēnu skaits, kas nav sasnieguši piecu procentu robežu, ir krietni zemāks, nekā tas bija iepriekšējā gadā. Matemātika ar zemiem vērtējumiem ir mazāk, nekā tas bija iepriekšējā mācību gadā, kopsummā skatoties.”

Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs Andris Teikmanis: “Uzņemšana 1. līmeņa augstākās izglītības studijās vai bakalaura studijās notiek, balstoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem. Tātad - jebkuram skolēnam, kurš studē, plāno iegūt augstāko izglītību, rūpīgi vajag sekot tam, kā viņš sagatavojas eksāmeniem un kādu vērtējumu iegūst.”

Lai arī šogad nav bijis obligāti jākārto kāds izvēles eksāmens, tomēr saņemtas kopā divarpus tūkstoši ieskaites bioloģijā, fizikā, ķīmijā un vēsturē. 

Andris Teikmanis: “Mēs redzam, ka ir augstskolas, kuras savās programmās reflektantiem prasa centralizēto eksāmenu rezultātus fizikā, ķīmijā vai bioloģijā. Protams, tie, kuri nav nokārtojuši šos centralizētos eksāmenus, vairs nevar izvēlēties studēt tālāk šajos priekšmetos.”

Jau jūlija sākumā sākas uzņemšana augstākās izglītības iestādēs. Ņemot vērā vidējos eksāmenu rezultātu rādītājus un iepriekšējo gadu datus, Augstākā izglītības padome izsaka arī studētgribētāju aktivitātes prognozes. “Šogad ir vieglākas iespējas aizbraukt un pieteikties studēt ārpus Latvijas, citās Eiropas Savienības valstīs vai arī ārpus Eiropas Savienības valstīm. Es prognozēju, ka studētgribētāju līmenis noteikti nebūs lielāks kā pagājušajā gadā.”

Šī iemesla dēļ šogad izaicinājums varētu būt piepildīt atsevišķas programmas maģistra un doktorantūras līmenī. Jāpiemin, ka vidējās izglītības centralizēto eksāmenu prasības nākamgad būtiski mainīsies, piemēram, lai eksāmenu nokārtotu, būs nepieciešams iegūt 10 nevis piecus procentus, kā bija līdz šim. Arī augstākās izglītības iestādes, visticamāk, ieviesīs izmaiņas uzņemšanas procesā. 


Foto: Freepik