Talsos nepareizi sašķiroti atkritumi rada problēmas poligonam

Talsu novads secinājis, ka šķiroto atkritumu konteineros aptuveni 60% no satura ir nederīgi pārstrādei. Iedzīvotāju neapzinīgums gan ir tikai viena problēmas puse, jo ne vienmēr atkritumu šķirošanai ir arī praktiskas iespējas. Tā Talsu pilsētā joprojām nav dalīti šķiroto atkritumu laukuma.

Dzīvei paliekot dārgākai, cilvēki cenšas taupīt, kā vien var – arī atkritumu izmešanā. Lai no tiem atbrīvotos bez maksas, atkritumi pilsētās tiek izmesti gan tiem nepiemērotos konteineros, gan pārpildīti. Vienīgais atkritumu poligons “Janvāri” atrodas nepilnu 10 kilometru attālumā no Talsu pilsētas, kājāmgājējiem tas iet secen.

Dalīto atkritumu vākšanas punkta trūkums pilsētā rada ne tikai praktiskas neērtības iedzīvotājiem, bet arī pašam poligonam. Nepareizi šķirojot atkritumus, tas piepildās ātrāk nekā plānots. Pirmo dalīto atkritumu vākšanas laukumu Talsos bija cerība atvērt šopavasar, SIA “AAS Piejūra” tam noskatīja kādreizējā lidlauka teritoriju pilsētas nomalē.

Reizē ar dalīto atkritumu vākšanas laukumu “Piejūra” vēlas ieviest mantu maiņas punktu. “Tas būtu ļoti interesants projekts. Arī maznodrošinātām ģimenēm. Cilvēki varētu atvest mantas, kas it kā vēl derīgas lietošanai, bet nav vajadzīgas. Piemēram, vecie riteņi, kas vēl darbojas. Ratiņi – tavs bērns ir izaudzis, tu taču nemetīsi atkritumu kaudzē. Tu vari nodot bez maksas, un cilvēks atkal atbrauktu un paņemtu derīgo mantu bez maksas nākamajai lietošanai. Tas ir tā saucamais aprites ekonomikas princips,” saka Ēriks Zaporožecs, SIA “AAS Piejūra” valdes loceklis.

Noskatītā kādreizējā lidlauka apkārtne pēdējos gados kļuvusi par strauji augošu jaunu privātmāju kvartālu. Savukārt atkritumu laukumu tuvumā jārēķinās ar smakām, gaisa piesārņojumu, klaiņojošiem dzīvniekiem un citiem aspektiem. Tāpēc Talsu novada pašvaldība jautājumu šobrīd pārdomā, un veido darba grupu, kas izvērtēs potenciālās dalīto atkritumu vākšanas punkta vietas. “Kamēr vēl šie risinājumi nav skaidri definēti, Talsos vismaz akciju veidā turpināts organizēt lielgabarīta atkritumu savākšanu – tāpat kā elektropreces,” uzsver Lauris Pīlēģis, Talsu novada domes priekšsēdētājas vietnieks tautsaimniecības jautājumos.

Dalīto atkritumu laukuma ideja Talsos aktīvāk aktualizējās arī pirms pieciem gadiem, taču īstenota tā arī netika.