Slēgto skolu ēku liktenis katrā pašvaldībā atšķiras

Slēgto skolu ēku apsaimniekošana dažādās pašvaldībās atšķiras: ir skolas, kurās darbojas uzņēmumi un biedrības, daļa ēku nodotas sociālajām vai militārajām institūcijām, bet citas ilgus gadus stāv tukšas. 

Rēzeknes novadā nupat izsolē pārdota pirms vairāk nekā desmit gadiem slēgtā Nagļu pamatskola, turpretim par Griškānu pagastā esošo skolu interese ir zema. Pagastu vadība uzskata -  turpmāk bijušo skolu ēkas būtu jāpārdod par zemāku cenu, tā veicinot lielāku interesi par tām tieši vietējo iedzīvotāju vidū.

Griškānu pagasta pārvaldes vadītājs ar nožēlu stāsta, ka pamatskolas solu rindas krāj putekļus - līdz šim atbalstu nav guvušas ieceres izveidot skolā interešu programmas kabinetus vai paplašināt netālu esošo bērnudārzu un nu telpas izmantotas kā noliktava. Lai arī skola atrodas vien deviņu kilometru attālumā no Rēzeknes, uzņēmēju interese par to ir maza.

Zarečnajas pamatskolas uzturēšana, salīdzinot ar citām slēgtajām skolām, Rēzeknes novada pašvaldībai izmaksā visdārgāk - aptuveni 15 000 eiro gadā. Četru gadu laikā tie ir jau vairāki desmiti tūkstoši eiro, turklāt tikai par kurināšanu un elektrību minimālā režīmā.

Nupat pārdota Nagļu pamatskola, kurā aktīvi darbojās daudzfunkcionālais sabiedrisko resursu centrs. Pagasta vadītāja uzskata, ka skolas cena bijusi pārāk liela - telpas noveco un ir grūti pielāgojamas ražošanas vajadzībām. Reālāk skolas varētu pārdot, piemēram, par to kadastrālo vērtību. 

Valentīna Puste, Gaigalavas un Nagļu pagastu pārvaldes vadītāja: “Jāvērtē šīs attālās teritorijas, nevar uzlikt tik lielu summu, jo nav jau pie mums tik daudz uzņēmēju. Kaut kāds svešs cilvēks no tālienes, ja viņš nopērk, tas objekts stāv, drūp, aiziet zudumā. Gribas, lai ir vietējais, kurš pārzina tās vietējās pagasta intereses.”

Veiksmīgs piemērs ir Lendži, kur bijušajā skolā darbojas sporta zāle, jauniešu istaba, kā arī daļu telpu nomā kafijas grauzdētava. Savukārt Lūznavas tehnikums kļuvis par militāro objektu. Tomēr neskatoties uz to, teju katrā Latgales pašvaldībā ir vismaz pa vienai tukšai skolai.