Skolu lielākais izaicinājums – motivācija

Šis mācību gads ir bijis pamatīgs izaicinājums ikvienam – skolēniem, pedagogiem un arī vecākiem. Talsu novadā ir tādas klases, kuras dažādu apsvērumu dēļ klātienē satikās vien pāris nedēļas vai dažas dienas. Lai gan skolēni savā starpā komunicēja dažādās tiešsaistes platformās, tā nebūt nav tāda saskarsme, kā esot skolā.

Talsu pamatskolas direktore Dina Bičule stāsta, ka ļoti grūts posms ir bijis februāris un marts. Tad pedagogi saprata, ka bērni ir noguruši, viņiem trūkst motivācija, sekmes nedaudz pasliktinājušās, tika meklēti risinājumi. Tā ieviesta vērtējumu uzlabošanas dienas. “Pēc sastādīta konsultāciju grafika, skolēni koncentrējās tikai vērtējumu uzlabošanai tajos priekšmetos, kur viņiem tas bija nepieciešams. Mēs sapratām, ka tas strādā. Tiem skolēniem, kas bija tādi čaklāki, tiem bija tāda kā brīvdiena – lasīšanas diena, vai izmantoja to citām nodarbēm.”

Agate Marta Šmite, Talsu pamatskolas audzēkne, pauž: “Bija grūtības sakoncentrēties, dabūt motivāciju, bet viena lieta, kas ļoti motivēja, bija doma, ka, ja es nemācīšos labi, tad es varētu nepabeigt klasi ar saviem klasesbiedriem.”

“Es visu laiku cerēju iemācīties kaut ko jaunu un vairāk apgūt to, ko jau esmu iemācījies. Sekmes bija diezgan labas, bet es domāju, ka varēja būt labākas, ja būtu gājis uz skolu,” saka Linards Legzdiņš, Talsu pamatskolas audzēknis.

Uldis Katlaps, Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītājs: “Priecīgi par šī mācību gada formu (kā jau visi) neesam. Bet, jāsaka, ka ir jau arī savas plusu lietas, savas labās lietas. Šī digitālā pratība, kas ir, ko varēja pilnveidot gan skolēni, gan skolotāji, nu tā ir tā viena no lielākajām plusu lietām. Tas ir viens no lielākajiem ieguvumiem.”

Šim apgalvojumam piekrīt arī skolēni un pedagogi. Lai gan brīžiem bija grūti sevi motivēt apsēsties pie datora ekrāna, apgūtās digitālās prasmes noteikti noderēs arī turpmāk.

Valdemārpils vidusskolas direktora vietniece Aiga Bērziņa pauž: “Noteikti bija liels progress skolotājiem tehnoloģiju lietošanā. Attiecībā par komunikāciju un Zoom stundām – ļoti liela izaugsme. Un es domāju, ka pozitīvi bija tas, ka mēs ļoti ātri radām vienošanos, vienotu konceptu skolā, kā mēs to darām, cik un kādā apjomā mums ir šīs ZOOM stundas, kura ir tā platforma, kāda ir informācijas apmaiņa.”

Kā informē Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītājs, visās novada skolās būs pagarinātais mācību gads, kad tiem skolēniem, kuriem kādā mācību priekšmetā gala atzīme ir zem četrām ballēm, būs iespēja to izlabot. Bet šādi pagarinātie gadi ir bijuši arī pirms pandēmijas, vēl ir pāragri spriest, vai zināšanu līmenis ir pasliktinājies.


Foto: FreePik