SIF īstenoto programmu latviešu valodas apguvei divu gadu laikā apmeklējuši 9556 ukraiņi

Kopš 2022.gada pavasara līdz 2023.gada nogalei Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) īstenojis programmu "Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem", kuru divu gadu laikā apmeklējuši 9556 cilvēki, aģentūru LETA informēja SIF pārstāve Ilze Sarkanābola.

Lai atbalstītu Ukrainas iedzīvotājus, kuri par mājvietu izvēlējušies Latviju un veicinātu viņu iekļaušanos valsts sociālajā un ekonomiskajā vidē, SIF kopš kara sākuma īsteno vairākās atbalsta programmas. Līdz 2023.gada nogalei pa informatīvo tālruni "Palīdzība ukraiņiem Latvijā" kopumā saņemti 77 958 zvani, Vienas pieturas aģentūrā (VPA) sniegtas 1431 konsultācijas, 9556 cilvēki apmeklējuši latviešu valodas kursus, vairāk nekā 10 000 cilvēku piedalījušies kultūrorientācijas kursos un pasākumos, izsniegtas 234 572 pārtikas un pamata materiālā atbalsta pakas un sociālā mentora atbalstu saņēmuši 2158 cilvēki, kā arī sniegts atbalsts Latvijas nevaldības organizācijām (NVO) un brīvprātīgā darba aktivitātēm, lai palīdzētu koordinēt atbalstu un palīdzības sniegšanu - divu gadu laikā atbalstīti 166 projekti 4,8 miljonu eiro apmērā.

Lai sniegtu būtiskāko informāciju par atbalsta sniegšanas un saņemšanas iespējām Ukrainas iedzīvotājiem vienuviet, 2022.gada 2.martā darbu uzsāka SIF izveidotais vienotais informatīvais tālrunis "Palīdzība ukraiņiem Latvijā", kurš darbojas vēl joprojām. Līdz 2023.gada nogalei kopumā saņemti 77 958 zvani, proti, 2022.gadā - 67 000, 2023.gadā - 11 261.

Pērn darbu uzsāka VPA, tā sniedz individuālu atbalstu un konsultācijas par dzīvi Latvijā visiem trešo valstu pilsoņiem, tostarp Ukrainas iedzīvotājiem. 2023.gadā sniegtas 1431 konsultācijas, kas sastāda 35% no kopējā konsultāciju skaita. Ukrainas iedzīvotājiem visbiežāk jautājumi saistīti ar praktiskiem jautājumiem par dzīvi Latvijā, e-pakalpojumu saņemšanu, darba iespējām un tiesībām, kā arī valodas apmācību iespējām.

Kopš 2022.gada pavasara līdz 2023.gada nogalei SIF īsteno programmu "Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem", divu gadu laikā valodas kursus apmeklēja 9556 cilvēki. 2022.gadā mācības kopā apmeklēja 3 507 personas, savukārt no 2023.gada pavasara līdz 15.decembrim šo iespēju izmantojuši 6049 cilvēki. Bezmaksas latviešu valodas mācības tika nodrošinātas visos Latvijas reģionos gan klātienē, gan attālināti, gan arī hibrīda režīmā.

Ar sniegto finansējumu NVO SIF mērķēti palīdz veicināt Latvijas pilsoniskās sabiedrības iesaisti, interešu pārstāvības un citas pilsoniskās aktivitātes darbībām, lai palīdzētu koordinēt atbalstu un palīdzības sniegšanu Ukrainai un Ukrainas bēgļiem. Divu gadu laikā atbalstīti 166 projekti 4,8 miljonu eiro apmērā.

2023.gadā tika uzsākta programma "Kultūrorientācijas kursi un iekļaušanās pasākumi Ukrainas iedzīvotājiem", tās laikā atbalstīti 27 projekti un īstenoti vairāk nekā 118 pasākumi, kuros piedalījās 10160 Ukrainas iedzīvotāji Latvijā. Projektā tika nodrošināti Kultūrorientācijas kursi visos Latvijas reģionos, kā arī pasākumi un citas aktivitātes, kas sekmē Ukrainas iedzīvotāju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā un sadarbību starp Ukrainas iedzīvotājiem un uzņemošo kopienu. Apstiprinātie projekti ietvēra, tostarp izglītojošas ekskursijas uz apskates vietām Latvijā, aktīvās atpūtas, sadarbības un saliedēšanās pasākumus, domapmaiņas un valodas klubus, uzņēmējdarbības darbnīcas ar mērķi veicināt iekļaušanos Latvijas tautsaimniecībā.

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām un Eiropas Sociālā fonda "Plus" programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai laikā ar partnerorganizāciju starpniecību tiek izsniegtas pārtikas un pamata materiālā atbalsta pakas arī Ukrainas iedzīvotājiem. No 2022.gada marta izsniegti 234 572 atbalsta komplekti: 153 421 pārtikas, 72 934 higiēnas komplekti, 3836 skolas piederumu komplekti, speciālie komplekti maziem bērniem - bērnu pārtika 2553 un bērnu higiēnas preces 1828. Pakas iespējams saņemt vairāk kā 400 izdales punktos visā Latvijā, bet siltu maltīti kādā no 29 zupas virtuvēm.

No 2022.gada aprīļa līdz 2023.gada nogalei tika īstenota atbalsta programmas "Sociālā mentora nodrošināšana Ukrainas iedzīvotājiem". Sociālā mentora atbalstu izmantoja 2158 cilvēki. Programmas mērķis bija sniegt Ukrainas iedzīvotājiem praktisku atbalstu, veidojot personas izpratni par dzīvi Latvijā, palīdzēt iegūt nepieciešamās prasmes ikdienas situāciju risināšanā un rosināt attīstīt jaunas iemaņas, tādējādi veicinot Ukrainas iedzīvotāju sociālekonomisko iekļaušanos. Sociālā mentora pakalpojums Ukrainas iedzīvotājiem tika nodrošināts Eiropas Sociālā fonda projektā "Dažādības veicināšana".

Ukrainas iedzīvotāji izrādījuši interesi arī par SIF Goda ģimenes programmu. SIF izsniegtās apliecības "Goda ģimene" atlaižu piedāvājumus precēm un pakalpojumiem, ko piedāvā vairāk nekā 450 uzņēmumi un valsts iestādes visā Latvijā, var saņemt arī daudzbērnu ģimenes no Ukrainas, kā arī ārkārtas aizbildņu ģimenes, kuras rūpējas par bērnu vai bērniem no Ukrainas. Kopumā izsniegtas ap 500 apliecībām.


Foto: Unsplash; ilustratīvs