Rokām darināta Latgale - Handmade Latgola

Braukt uz Līvāniem, lai ieraudzītu ar rokām darinātu Latgali - to piedāvā amatniecības vērtību mājvieta HandmadeLatgola. Iespēju izjust ar mīlestību darinātu priekšmetu auru izmanto gan ārzemnieki, gan Latvijas apceļotāji no tālākiem novadiem. Kā dziesmā dzirdētus vārdus īstenot dzīvē, par to mūsu stāstu ciklā #ESīstajāVietā!

#ManaEiropa