Rēzekni plāno attīstīt kā stipru tūrisma centru

Veicinot Rēzeknē tūrisma jomas attīstību, pilsētā notiek vērienīgo tūrisma infrastruktūras projektu realizācija ar Eiropas finansējuma piesaisti. Pašvaldība cer, ka radot tūrisma jomas uzņēmējiem pienācīgo vidi un piesaistot investīcijas pilsētu varēs padarīt par konkurētspējīgu tūrisma pakalpojumu nozarē.

Rēzeknes pilsētas Kovšu ezera teritorijā turpinās būvdarbi, kuru gaitā notiek tā infrastruktūras sakārtošana. Jau ir paveikti ezera tīrīšanas un krastu labiekārtošanas, kā arī krastu nostiprināšanas sistēmas darbi, pašlaik notiek kafejnīcas, kempinga administratīvās ēkas un laivu nomas punkta būvniecība. Vērienīga projekta īstenošanai ir piesaistīts Eiropas finansējums 2,5 miljonu eiro apmērā un tas iekļauj arī blakus esošo ielu rekonstrukciju. Tuvākajā laikā izbūvētie objekti tiks piedāvāti atklātajās izsolēs, un ka norāda Pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītājs interesi par tiem ir izrādījuši gan Rēzeknes, gan citu pilsētu ēdināšanas un tūrisma jomas uzņēmēji.

Līdztekus ezera infrastruktūras sakārtošanas projektam pašvaldība ir uzsākusi arī rekreācijas centra un viesnīcas izbūves projekta realizāciju. Pašlaik ir parakstīta vienošanas par centra būvniecību ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru un notiek būvniecības iepirkuma vērtēšana.

Jau ir notikušas divas izsoles uz plānotā rekreācijas centra nomnieku, taču pagaidām tās nav vainagojušās ar panākumiem. Oktobra sakumā tiks rīkota trešā izsole ar starta cenu 1540 eiro mēnesī. Izsoles nosacījumi paredz, ka viesnīcas būvniecībā investoram jāiegulda vismaz 5 miljoni eiro un jārada vismaz 35 jaunas darba vietas.

Atjaunota un labiekārtota ezera teritorija pilsētas iedzīvotājiem un tūristiem būs pieejama jau nākamajā vasarā, savukārt rekreācijas centru plānots izbūvēt 15 mēnešu laikā.