Rēzeknē kādreizējo 28 pašvaldības policijas darbinieku vietā tikai trīs

No šīgada sākuma katrā pašvaldībā ir jābūt pašvaldības policijai. Likums nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir piedalīties sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā, tostarp izveidojot un finansējot pašvaldības policiju. Pašvaldību pieeja šī likuma pildīšanai gan ir ļoti atšķirīga. Piemēram, Rēzeknes novada pašvaldības policijā jau strādā desmit darbinieki, kuru rīcībā ir četras trafarētas automašīnas, bet Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā plānoti tikai trīs darbinieki un arī atbilstošas automašīnas vēl nav. 

Rēzeknes pilsētas domes deputāti Aleksandra Bartaševiča vadībā pašvaldības policiju Rēzeknē likvidēja 2014. gadā. Lēmums toreiz tika pieņemts, pamatojoties uz iekšējā audita rezultātiem, kuri norādīja, ka pašvaldības policija it kā nepilda tai uzticētos pienākumus, kā arī nelietderīgi izmanto pašvaldības līdzekļus. Toreiz darbu zaudēja 28 cilvēki. Šobrīd likums uzliek par pienākumu pašvaldībai policiju veidot no jauna. 

Rēzeknē nu ir iecelts pašvaldības policijas vadītājs – bijušais Valsts policijas Rēzeknes iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas priekšnieks Vitālijs Podgaiskis, bet padoto viņam pagaidām vēl nav. “Tika izsludināti divi konkursi uz vecākā inspektora un inspektora amatiem. Līdz februārim konkurss tiks pabeigts. Man ir cerības, ka būs divi cilvēki. Plus kopā būs trīs. Ceļš ir sākumā, vēl ļoti daudz darba organizēt iestādes darbu. Administratīvie jautājumi un tā tālāk,” stāsta Podgaiskis.

Lai gan likums uzliek par pienākumu pašvaldībām finansēt pašvaldību policiju uzturēšanu, Podgaiskis uzskata, ka tomēr valstij būtu bijis pašvaldībām finansiāli jāpalīdz. Tas, ka pašvaldības policijas jāfinansē pašām pašvaldībām, neesot pareizi.

Savukārt kaimiņu pašvaldībā – Rēzeknes novadā – šobrīd izveidota jau nopietnāka un rīcībspējīgāka vietvaras policija. Šajā pašvaldībā arī nesūdzas par to, ka šim nolūkam būtu bijis vajadzīgs valsts atbalsts. Rēzeknes novadā šo struktūru vada Podgaiska bijusī kolēģe Valsts policijā Vija Netle-Galeja, kura savlaik bija Valsts policijas Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vadītāja.

Novada priekšēdētāja vietniece Ērika Teirumnieka ReTV atklāj, ka policija Rēzeknes novadā šobrīd ir pilnīgi izveidota, visi darbinieki jau pieņemti. “Pašvaldības policija tika veidota uz Administratīvās inspekcijas bāzes. Tad, kad jau strādājām ar Administratīvo inspekciju, tad doma jau bija tāda, ka tā būs par pašvaldības policiju. Ir četras automašīnas, faktiski ir izveidotas četras mobilās brigādes, kurās ir inspektori, vecākie inspektori, pašvaldības policijā ir desmit darbinieki.”

Rēzeknes pilsētas pašvaldībā gan administratīvā inspekcija ar pašvaldības policiju apvienota netikšot.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības policijas vadītājs Vitālijs Podgaiskis arī šobrīd īsti nekomentē, cik pamatots bija 2014. gada lēmums pašvaldības policiju likvidēt. “Kad es strādāju Valsts policijā un kad mūsu vadība risināja, cik Valsts policijas amatpersonu jābūt atseviškā teritorijā, tad, protams, viens no kritērijiem bija – ir pašvaldības policija tajā teriotorijā vai nav. Kad vadība uzzināja, ka Rēzeknē tajos laikos likvidēta pašvaldības policija, tad uzreiz bija pieņemts lēmums nedaudz palielināt Valsts policijas amatpersonu skaitu, lai sabalansētu šo situāciju.”

Jāpiebilst, ka Daugavpilī, kura ir Latvijas otra lielākā pilsēta, pašvaldības policijā strādā 135 cilvēki, bet ReTV jau šonedēļ stāstīja, ka, piemēram, Līvānu novadā būs tikai trīs pašvaldības policisti. Arī Latvijas Radio vēstīja, ka pašvaldības ar policiju izveidi tik ilgi vilcinājušās, jo cerējušas, ka finanšu trūkuma dēļ šo likuma grozījumu varētu atlikt vai saņemt papildu finansējumu no valsts.