Pieprasa izvērtējumu par katras pasta nodaļas slēgšanas pamatotību

Šodien satiksmes ministrs Kaspars Briškens un Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Ģirts Dubkēvičs tikās ar Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdi Gintu Kaminski, lai apspriestu sadarbību jautājumos par pasta nodaļu slēgšanu un reģionālo savienojamību.

“Tas ir vairāk nekā skaidrs, ka cilvēki nav informēti par uzņēmuma “Latvijas Pasts” (LP) plānotajām reorganizācijām, tāpēc šis process nevar turpināties. Nav pieļaujamas šādas krasas pārmaiņas, ja cilvēki pat nezina, kas notiks ar iepriekš nodaļās pieejamiem pakalpojumiem, tostarp pensiju izmaksu un komunālo maksājumu veikšanu. Tāpat jānodrošina preses abonēšanas un piegādes pakalpojumu pieejamība – tā ir daļa arī no mūsu informatīvās telpas drošības. LP ir uzdots atkārtoti izvērtēt reorganizācijas procesu, ņemot vērā visus acīmredzamos trūkumus, un sniegt skaidru plānu, pirms jebkādas turpmākas rīcības. Strādāsim kopā ar LPS, lai nodrošinātu to, ka iedzīvotājos ieklausās, pirms jebkādiem tālākiem lēmumiem,” norāda ministrs Briškens.

Satiksmes ministrija ir uzdevusi LP padomei steidzamības kārtā iesniegt izvērtējumu par katras pasta nodaļas slēgšanas pamatotību. Uzdots apkopot iedzīvotāju un iesaistīto valsts, pašvaldību, nevaldības sektora un nozares darbiniekus pārstāvošo institūciju redzējumu par piedāvāto pasta nozares reformu. Tāpat prasīts apkopojums par katras pasta nodaļas pakalpojumu klāstu, katra pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem un plānotās rīcības, lai nodrošinātu pakalpojumu saņemšanas nepārtrauktību.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis uzsver: “Gandarījums, ka pēc tikšanās un LPS uzklausīšanas mums ar satiksmes ministru ir vienota izpratne un viedoklis par LP darbību un paredzēto nodaļu slēgšanu novados, kas pašvaldībām radījušas nopietnas bažas un pretestību. Plānojot pasta nodaļu reorganizāciju, kas būtiski ietekmētu pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem reģionos, ir plaši un detalizēti jāskaidro gan pašvaldībām, gan sabiedrībai šāda lēmuma pamatotība, vienlaikus nodrošinot visu nepieciešamo informāciju par alternatīvām universālā pakalpojuma saņemšanas iespējām konkrētā teritorijā. Esam vienisprātis, ka nekavējoties jāpārskata Latvijas pasta stratēģiskais virziens jautājumā par pasta nodaļu optimizāciju un jānodrošina sekmīga komunikācija, diskusija turpmākajā procesā, izvērtējot katra novada reālo situāciju.”