Par spīti aizrādījumiem, turpina būvdarbus

Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli” turpina sarunas ar Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru par piešķirtā finansējuma atmaksu jaunās šķeldas katlu mājas izbūvei. Šobrīd uzņēmums no jau izsniegtā avansa 2,5 miljoniem eiro daļu jau ir atmaksājis, vēl jāatmaksā 1,4 miljoni eiro. Atgādinām, ka šāda situācija radusies iespējama interešu konflikta dēļ un, kā joprojām uzsver Centrālā Finanšu un līgumu aģentūra, tādā gadījumā – finansējuma saglabāšana nav iespējama. Tikmēr “Daugavpils siltumtīkli” negrasās lauzt līgumu ar esošo būvfirmu, kā to iesaka CFLA.

Jautājums ap jaunās šķeldas katlu mājas būvi Daugavpilī tiek risināts jau vairākus mēnešus. Projekta kopējā summa ir 14.5 milj. eiro, no kuriem 9.2 milj. ir pašvaldības aizņēmums valsts kasē, savukārt, 5,3 milj. bija paredzēti kā CFLA līdzfinansējums. Aģentūra iespējamo interešo konfliktu saskatīja tajā, ka eksperts, kurš tika pieaicināts iepirkuma procedūras laikā vērtēt iesniegto piedāvājumu, strādāja uzņēmumā, kas izgatavoja būvuzņēmējam iekārtu vai tās daļu.

Dana Heiberga, CFLA vides un energoefektivitātes departamenta direktore: “Mūsu lēmums par to, ka šeit ir bijis interešu konflikts joprojām ir spēkā, līdz ar to mums šobrīd nav pamata to mainīt, no tā atkāpties un tagad pieņemt ar šo te būvdarbu saistītos rēķinus un tos apmaksāt no fonda līdzekļiem. Eiropas Komisijai ir ļoti strikta nostāja interešu konflikta gadījumā – nulles tolerance.”

“Daugavpils Siltumtīkli” projektu plāno pabeigt līdz nākamā gada aprīlim un joprojām uzskata, ka interešu konflikts nav bijis. Pat, ja tiks zaudēts CFLA līdzfinansējums, tas nav pamats tam, lai lauztu līgumu ar būvuzņēmēju. To iespējams veikt tikai abām pusēm vienojoties, bet tādā gadījumā “Daugavpils siltumtīkliem” būvuzņemējam būtu jāatmaksā 9.8 miljonus eiro. Arī Daugavpils pilsētas domes izpilddirektore norāda, ka uzņēmumam ir jāturpina projekts ar esošo būvnieku.

Ja “Daugavpils siltumtīkliem” būs jākompensē zaudētā līdzfinansējuma daļa, visdrīzāk uzņēmums to lūgs segt pašvaldībai.