Oficiālo peldvietu sarakstā iekļaus Salaspils pilsētas peldvietu

Papildināts peldvietu saraksts, līdz ar to šobrīd visā Latvijā ir 59 oficiālas peldvietas, kur sezonas laikā tiks regulāri pārbaudīta ūdens kvalitāte.

Jaunā peldvieta būs Salaspils pilsētā. Dome informē, ka peldvietā vasaras sezonā ir nodrošināta glābšanas dienesta darbība, kā arī ir nodrošināta ar speciālajiem skaņas un gaismas signāliem aprīkota glābēju laiva, kā arī primārajiem glābšanas darbiem nepieciešamais aprīkojums. Peldvietā ir iekārtotas ģērbtuves, un atkritumu konteineri. Peldvietā ir izvietotas 2 pārvietojamās tualetes. Pludmales peldēšanas zona tiek norobežota ar bojām.

Tādējādi šobrīd oficiālajā peldvietu sarakstā kopumā visā Latvijā ir 59 peldvietas: 33 Baltijas jūras un Rīgas jūras līča peldvietas un 26 iekšzemes peldvietas. Jaunas peldvietas izveide un vides sakopšana peldvietas teritorijā uzlabo pašvaldības infrastruktūru, kas savukārt veicina iedzīvotāju labsajūtu un veselīga dzīvesveida iespējas un pozitīvi ietekmē arī tūrisma attīstību.

Ūdens apsaimniekošanas likums paredz, ka Ministru kabinets nosaka to peldvietu sarakstu, kurās peldsezonas laikā Veselības inspekcija veic ūdens monitoringu par valsts budžeta līdzekļiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” pašvaldība iesniedz priekšlikumus par savā administratīvajā teritorijā esošās peldvietas iekļaušanu peldvietu sarakstā vai svītrošanu no tā,  izvērtējot peldvietas apmeklējuma tendences, infrastruktūru un tajā veiktos labiekārtošanas pasākumus peldēšanās veicināšanai. Inspekcija katru gadu izvērtē pašvaldību iesniegtos priekšlikumus un iesniedz Veselības ministrijā ierosinājumus par grozījumu veikšanu peldvietu sarakstā, ko šodien, 16. maijā, arī atbalstīja valdība. 

Veselības inspekcija jau informēja, ka Latvijā jaunā peldsezona tika atklāta 15.maijā, lai gan speciālisti iesaka nogaidīt un peldēties dodies, kad ūdens temperatūra būs sasniegusi vismaz +16, +18°C. Sākoties peldsezonai, visās Latvijas oficiālajās peldvietās ūdens kvalitāte atbilst prasībām. Peldvietu ūdens uzraudzības nodrošināšanai 2023. gadā atvēlēti 36 482 eiro no valsts budžeta līdzekļiem. Nepieciešamais papildus finansējums tiks rasts Veselības inspekcijas iekšējos resursos.

Foto: Salaspils novada pašvaldība