No jūlija palielinās pensionāra neapliekamo minimumu

No 1. jūlija pensionāra neapliekamais minimums tiks palielināts līdz 3000 eiro pusgadā jeb 500 eiro mēnesī, informē Labklājības ministrija.

Tāpat no 1. jūlija pensijas vecumu sasniegušajām personām valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta (VSNP) izmaksa netiks pārtraukta, ja minētā pabalsta saņēmēji sāks darba attiecības.

Ministrijā norādīja, ka tas sekmēs senioru materiālās situācijas uzlabošanos, jo vienlaikus ar darba algu būs iespējams saņemt arī VSNP vecuma gadījumā, kas ilgtermiņā var radīt pozitīvu ietekmi uz šo cilvēku iesaisti darba tirgū, ja vien viņi paši vēlas un saskata tajā iespēju uzlabot savu materiālo situāciju.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu piešķir personai, kurai nav tiesību saņemt valsts pensiju vai apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību, un persona ir sasniegusi vecumu, kāds saskaņā ar likumu par valsts pensijām noteikts, lai varētu saņemt vecuma pensiju.Foto: Freepik