Nākamajā mācību gadā vecākiem jārēķinās ar papildus izdevumiem

Nākamajā mācību gadā lielākajā daļā Latvijas pašvaldību skolēnu vecākiem jārēķinās ar līdzmaksājumu pusdienām. Straujā cenu kāpuma dēļ gan energoresursiem gan pārtikas produktiem, pusdienas par brīvu varētu saglabāties vien septiņās līdz desmit pašvaldībās. 

Ēdināšanas izmaksu jautājums bija aktuāls jau iepriekšējā mācību gadā, pavasarī, kad strauji pieauga energoresursu cenas, pārtikas produktu cenas. Līdz ar to tā summa, kura tika noteikta un par ko bija vienošanās gan ar Izglītības un zinātnes ministriju, gan ar ēdinātājiem - 1, 42 eiro, kas attiecas uz pirmajām līdz ceturtajām klasēm, nesedz izmaksas ēdinātājiem un faktiski pēdējā semestrī, jau sākot ar martu notika sarunas starp nozari un šo jautājumu pārstāvošajām ministrijām, Latvijas Pašvaldību savienību un ēdinātājiem par to, kā organizēt ēdināšanu jaunajā mācību gadā, jo budžeta pieaugums šogad nav plānots. 

Kā pastāstīja Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) padomniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dundure, tās pašvaldības, kuras 100% nodrošināja pusdienas arī pārējām klasēm no 5. līdz 12., tagad finansējuma piešķiršanu un tā sadalījumu pārskata. “Ja runājam, ka tā (pusdienu) cena varētu būt trīs eiro jau pēc jaunā gada, tad tās jau ir nopietnas summas, jau vairāk nekā 12 miljoni kopā pa pašvaldībām.”

Šobrīd, organizējot iepirkumus pašvaldībās par ēdinātāju izvēli, notiek sarunas par to, ka pusdienu cena varētu būt divi un virs 2 eiro. Arī sarunās koalīcijā ir nonākuši pie secinājuma, ka tas varētu būt divi eiro un 15 centi, savukārt nākamajā gadā tie varētu būt vairāk nekā trīs eiro vienam skolēnam. Lai arī koalīcijā lemtais ir saistošs pirmo līdz ceturto klašu ēdināšanas izmaksām, pašvaldībām iepirkums skolēnu ēdināšanai ir viens, tas attiecas uz visām vecuma grupām. 

Ir pašvaldības, kuras plāno piešķirt 5.-7. klasei, ir tādas, kuras papildus 1.-4. klasei piešķirs arī līdz 9. klasei, vai segt sadārdzinājumu lūdz vecākiem. Piemēram, Augšdaugavas novadā vecāki piemaksās tikai 20 centus par katrām pusdienām. Par to, kāda ir situācija citās pašvaldībās, LPS pārstāve stāsta: “Tuvākajā domes sēdē par vecāku līdzfinansējuma ieviešanu lems arī Jelgavas novada dome. Rīgā nolemts, ka skolēnu pusdienām papildus finansēs vienu eiro dienā, bet starp tām pašvaldībām, kur brīvpusdienas saglabāsies visās vecuma grupās ir Balvi un Jūrmala.” 

Bet - ko tad pašvaldības var darīt un šobrīd atļauties, ņemot vērā, ka pieaugums pusdienu izmaksām ir no 1,42 eiro uz diviem eiro un vairāk? Ināra Dundure: “Pirmais, ko pašvaldības nodrošina ir tādas skolēnu kategorijas kā trūcīgie, maznodrošinātie, audžuģimeņu bērni, daudzbērnu ģimenēm, piešķirot brīvpusdienas vai nu daļēji, vai simtprocentīgi. Turklāt tagad pašvaldības vērtēs arī to, vai bērns ir deklarēts attiecīgajā pašvaldībā.”

Lai gan koalīcija ir vienojusies par papildu finansējumu 1. līdz 4. klases skolēnu brīvpusdienām rudenī, politiskais gala lēmums vēl nav pieņemts, taču pašvaldību izglītības iestādēm iepirkumi jāveic jau tagad. Tikmēr skolēnu vecākiem jārēķinās, ka rudenī būs jāmaksā vairāk ne vien par elektrību, apkuri un pārtiku, bet tagad jāatlicina vēl daļa ienākumu arī, lai segtu līdzmaksājumu par bērnu pusdienām skolās. Kurās pašvaldībās un kādas summas tās būs, tas pagaidām vēl neesot zināms. 


Foto: Freepik