Mazajās skolās ierobežojumus ievērot vieglāk

Zinību dienas svētki šodien svinēti 677 skolās, kur mācību gaitas uzsāka un turpina vairāk nekā 214 000 skolēnu. Lielākie izaicinājumi visiem būs epidemioloģisko prasību ievērošana, kā arī jaunā mācību satura ieviešana. Piesardzības pasākumi krietni vieglāk un ātrāk izpildāmi mazajās skolās, savukārt kompetenču izglītība – lielākajās. Rēzeknes novada Kaunatas vidusskola ir pielāgojusies un jau Zinību dienā uzsāka abu jauninājumu ieviešanu mācību darbā.

Šis 1. septembris bija tik ļoti gaidīta diena, kā vēl nekad iepriekš skolas vēsturē – svinīgajā Zinību dienas pasākumā uzsvērts Rēzeknes novada Kaunatas vidusskolā. Jaunais mācību gads visā Latvijā iesācies ar pārmaiņām: jāievēro būtiski piesardzības noteikumi, lai mācības varētu notikt klātienē. Pēc attālinātā mācību procesa jo īpaši novērtēta iespēja būt līdzās.

Svinīgajā svētku pasākumā blakus skolēniem atradās vien pirmklasnieku vecāki, pārējiem viesiem bija jāievēro distanci. Tā kā skolai ir savs sporta stadions, teritorija atļauj pulcēties kopā.

Šajā mācību gadā Kaunatā mācīsies 204 skolēni, kas salīdzinoši ar citiem gadiem ir līdzīgs skaitlis, tomēr tas nereti mainās. Direktore atzīst, ka mazākās skolās ievērot jaunos noteikumus ir vieglāk, katrai klašu grupai ir sava ieeja, gaiteņi ar klašu telpām sadalīti uz pusēm nodrošinot vienas un tās pašas klases atrašanos vienā vietā visas dienas garumā.

Skolēni un vecāki ierobežojumus vērtē dažādi, taču vienbalsīgi atbalsta mācīšanos klātienē.

1., 4., 7. un 10. klašu skolēniem mācību gada laikā būs jāapgūst arī kompetences, mainīsies priekšmetu nosaukumi, vecākajiem skolēniem jāizvēlas padziļinātos priekšmetus. Pedagogi atgādina: ja visi būs vienlīdz atbildīgi, tad gan jaunā mācību satura ieviešana, gan mācības klātienē noritēs veiksmīgi.