Mācībās strādājošiem pieaugušajiem aicina pieteikties cilvēkus ar zemākiem ienākumiem

No šodienas līdz februāra beigām ikviens strādājošais vecumā virs 25 gadiem var pieteikties Eiropas Savienības finansētām apmācībām pieaugušajiem. To mērķis iedzīvotājiem sniegt jaunas, darba tirgū nepieciešamas zināšanas, lai, iespējams, nākotnē pat pilnībā mainītu līdzšinējo profesiju.

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola pirmo reizi piedalās Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajā pieaugušo profesionālās pilnveides programmā. Šeit ReTV Ziņām stāsta, lai gan sākotnēji nedaudz bažījušies, vai cilvēkiem interesēs ar mākslu saistītas apmācības, izrādījies, ka gribētāju netrūkst jau pirmajā dienā. “Pašreiz pieprasītākā interjera dizaina, konkrētāk - programma vienai telpai. Šodien tikai pirmā diena, grūti spriest, kā būs tālāk, bet pieaugušie interesējās par dažādām programmām - par zīmēšanu, gleznošanu. Arī apģērba programmas ļoti pieprasītas,” norāda Sanita Buka, Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas direktora vietniece.

Savukārt Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums šajā valsts un Eiropas Savienības finansētajā programmā iesaistās jau piekto reizi. Mācību iestāde pieaugušajiem piedāvā apgūt trīs profesionālās mācību programmas un 18 dažādus kursus, tai skaitā arī ar mākslas ievirzi. “Esam vēsturiski lauksaimniecības skola, tad šie augkopības tehniķi mācās pie mums projekta ietvaros un arī neklātienē par savu naudu, tā ir šī te lielā programma, kas ir vispieprasītākā. Šobrīd arī būvniecība un arī automehāniķi,” norāda Kristīne Rebinova, Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikuma direktora vietniece.

Augkopības tehniķa programmu šeit apguvusi arī Ilze Lavrenova no Limbažiem. Viņa ReTV Ziņām stāsta - apgūtās zināšanas bijušas nozīmīgas, sākot strādāt jaunā darba vietā. SIA “Euroscape” darbiniece Ilze Lavrenova: “Es pati strādāju par lietvedi lauksaimniecības uzņēmumā, daru ļoti daudz lietas ar lauku vēsturi. Bija nepieciešama lielāka izpratne, kas notiek lauksaimniecībā.”

Šoreiz strādājošie pieaugušie, tostarp arī jaunie vecāki bērnu kopšanas atvaļinājumā, var izvēlēties kādu no teju 800 izglītības programmām mācību iestādēs visā Latvijā. Piedāvājums esot veidots tā, lai jaunas zināšanas varētu iegūt desmit šobrīd darba tirgū pieprasītās nozarēs. Īpašu uzsvaru liekot uz profesijām, kuras šobrīd ir mazāk atalgotas. “Lai tiem cilvēkiem, kuri šobrīd strādā zemāk atalgotā darbā, būtu iespēja mācīties tādas profesijas, kur šis atalgojums ir augstāks. Kā arī uzlabot nepieciešamās digitālās, matemātiskās, dabaszinātņu un inženierzinātņu, uzņēmējdarbības kompetences, kas darba tirgū ir ļoti aktuālas,” saka Elīna Purmale-Baumane, VIAA pieaugušo izglītības departamenta direktore.

Latvijas Darba devēju konfederācijas eksperts Rihards Bleste ļoti pozitīvi vērtē to, ka šī kārta ir vairāk mērķēta uz cilvēkiem ar zemiem ienākumiem. Taču rodas jautājums, vai šie cilvēki šo iespēju izmantos. “Mēs ļoti ceram, ka šai kārtai izdosies sasniegt šo auditoriju, jo pēc statistikas redzam, ka iepriekšējās kārtās tas ne vienmēr ir izdevies tik veiksmīgi, vairāk cilvēki ar labām prasmēm un labu izglītību izvēlējušies piedalīties mācībās.”

Pieteikšanās mācībām elektroniski ilgts līdz 24. februārim. Līdzmaksājums par mācībām ir vien pieci līdz desmit procenti atkarībā no programmas veida. Mācības šajā kārtā notiks gan klātienē, gan attālināti. Paredzēts, ka šis projekts turpināsies līdz 2023. gadam. 


Foto: Freepik