Latvijā tapis pirmais mākslīgi veidotu ligzdu parks baltajiem stārķiem

Daudzdzīvokļu māju kvartāls stārķiem, - tā var teikt par Latvijā lielāko balto stārķu koloniju, kas atrodas šosejas Valmiera-Mazsalaca malā, senā lapegļu alejā. Pēdējos gados gan iemītnieku skaits te samazinājies, jo lapegles noveco, aleja paliek retāka, tādēļ uzņēmums “Sadales tīkli” sadarbībā ar Valmieras novadu šonedēļ uzsāka veidot Latvijā pirmo mākslīgi veidoto ligzdu parku baltajiem stārķiem.

To, ka baltie stārķi šajā lapegļu alejā mituši jau gadu desmitiem, liecina visai apjomīgās ligzdas, kuras iemītnieki katru gadu papildinājuši, arī pirms 20 gadiem tapusī uzskaites karte. “Te ir bijis pāri par 30 ligzdu. Latvijā tā ir katrā ziņā lielākā tālāk uz ziemeļiem novietotā balto stārķu ligzdošanas kolonija,” stāsta Māra Janaus, balto stārķu pētniece.

Latvijā jau gan vairāk ir ierasts redzēt pa atsevišķai ligzdai pie lauku mājām vai elektrības stabu galos. “Tāpat kā cilvēkiem, ir, kam vairāk patīk dzīvot pilsētās, ir tādi, kas ir vienpatņi. Runājot tieši par šo vietu, tad, cik es zinu, tad sākums ir bijis, pateicoties kādam ļoti ieinteresētam cilvēkam, kas šeit ir izveidojis mākslīgās ligzdu pamatnes,” saka Māra Janaus.

“Tepat tagad var pamanīt kokus, kuros ir pa trīsstāvu dzīvokļiem. Viņi ļoti draudzīgi sadzīvo, bet pēdējos gados, novecojot arī kokiem, arī daudzi koki ir izgāzušies, aleja palikusi tāda retāka, kolonija īpatņu skaita ziņā ir samazinājusies,” atzīst Iveta Ence, Valmieras novada pašvaldības Dabas resursu pārvaldības nodaļas vadītāja.

Tāpēc arī Valmieras novadā atbalstīta akciju sabiedrības “Sadales tīkls” ierosme uzstādīt mākslīgās ligzdu vietas. Uzņēmuma pamatojums, protams, ir arī tas, ka 60 procenti ligzdu stārķi būvē uz gaisvadu elektrolīnijām, tādējādi apdraudot sevi. Piemēram, aizvadītajā gadā elektrolīnijās bojā gāja 84 putni, tiek radīti arī riski elektroapgādes infrastruktūrai.

A/S “Sadales tīkls” Vides pārvaldnieks Artis Kubliņš: “Tā jaunā ligzda vēl nekas, bet tā jau veidojas katru gadu no jauna, bet tas sver jau tonnu un vairāk, kas ir tur augšā. Stabs jau mums ir domāts elektrības pārvadei. Ja šī ligzda atkal veidojas, balstās uz vadiem, notiek oksidācijas, vadu trūkšanas. Tas rada bojājumus. Piemēram, arī pagājušajā gadā vairāk kā 1000 stārķu ligzdošanas. Šodien tiek uzstādītas sešas jaunas ligzdas. Mēs ceram, ka tas būs tāds labs piemērs arī citām pašvaldībām, arī sabiedrībai padomāt pie sevis izmitināt lielo, balto putnu - stārķi.”

Uzņēmums “Sadales tīkls” līdz šim ir uzstājis ap 4700 pamatnēm, ligzdas tapušas lielākajā daļā. To, vai stārķi izvēlēsies arī šīs jaunās mājvietas, varēs uzzināt jau drīz, kad tie atgriezīsies.

Vai stārķi par savām jaunajām mājām izvēlēsies šīs ligzdas, apņēmušies pētīt un uzskaitīt Matīšu pamatskolas skolēni. Foto: Freepik