LAD izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības sākšanai

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības (ES) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākuma "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai" sestajā kārtā, kur pieejamais publiskais finansējums ir 2,52 miljoni eiro, liecina informācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sestās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2022.gada 7.oktobra līdz 2022.gada 7.novembrim.

Kārtā pieejamais finansējums sadalīts pēc reģionalizācijas principa, ņemot vērā vienotajam platību maksājumam deklarēto platību (50%) un teritorijas attīstības indeksu (50%). Pieejamais finansējums atbilstošajās LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs ir: Austrumlatgale - 320 000 eiro, Dienvidkurzeme - 320 000 eiro, Dienvidlatgale - 360 000 eiro, Lielrīga - 160 000 eiro, Viduslatvija - 280 000 eiro, Zemgale - 320 000 eiro, Ziemeļaustrumi - 240 000 eiro, Ziemeļkurzeme - 240 000 eiro un Ziemeļvidzeme - 280 000 eiro.

Darījumdarbības plāna īstenošanas termiņš ir 2025.gada 30.jūnijs.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu.

LAD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas administrē valsts un Eiropas Savienības atbalstu laukiem, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai.


Foto: Freepik