Koku vietā – stāvvietas. Jēkabpilieši sašutuši par būvprojektu

Jēkabpilieši sašutuši par būvprojektu, kas paredz nozāģēt gandrīz visus kokus vienā no pilsētas mikrorajoniem. Drīzumā notiks mikrorajona teritorijas labiekārtošana. Tās laikā plānots izveidot lielu daudzumu autostāvvietu. Iedzīvotājus šāda iecere neapmierina. Viņi savu viedokli izteikuši arī publiskajā apspriešanā.

Viesītes un Nameja ielu mikrorajona iedzīvotāji sašutuši par pašvaldības ieceri nozāģēt gandrīz visus teritorijā esošos kokus, lai vietā izbūvētu jaunas automašīnu stāvvietas. Par koku likteni jau liecina sarkanās atzīmes uz stumbriem. Jēkabpiliete Vija Krimko piekrīt, ka pie daudzdzīvokļu mājām vajag vairāk autostāvvietu, bet, viņasprāt, projektā iekļautais autostāvvietu skaits ir pārāk liels. “Šinī mājā nav tik daudz mašīnu, kā šeit pie mājas – visa līnija, sākot no tās mājas, līdz atkritumu kastēm ir paredzētas 90 vietas. Šeit nav 90 transportlīdzekļu. Otrs absurds, ka šinī līnijā ir koki, kuri absolūti netraucē paplašināt mašīnu stāvvietas, bet – nē, mums vajag nozāģēt. Tā ir vienkārši nekaunība, cinisms no pašvaldības puses.”

Būvprojektu par Viesītes un Nameja ielas mikrorajona iekšpagalmu labiekārtošanu pasūtīja SIA “JK Namu pārvalde”. Uzņēmumā skaidro, ka pie daudzdzīvokļu mājām ir autostāvvietu trūkums, tādēļ projektā paredzēts izbūvēt 293 autostāvvietas. Tas ir aptuveni divas reizes vairāk nekā tagad. “Projekta un visas labiekārtošanas mērķis bija vērsts galvenokārt uz stāvvietu palielināšanu. 56 koki, kas pašreiz tiek izskatīti Koku izvērtēšanas komisijā, tiek plānoti nozāģēt tikai stāvvietu paplašināšanai. Uzreiz piebildīšu, ka tikpat daudz koku tiks iestādīti vietā – būs gan 56 jauni koki, gan 123 jauni krūmi,” saka SIA “JK Namu pārvalde” valdes locekle Elita Freija.

Ņemot vērā, ka būvprojektā ir paredzēts nozāģēt lielu koku apjomu – 56 kokus, kuri ir novērtēti kā labā stāvoklī esoši, estētiski un ainaviski koki –, pašvaldības Koku izvērtēšanas komisija nolēma organizēt publisko apspriešanu. Tika saņemti 70 iedzīvotāju iesniegumi, bet vēl turpinās šo dokumentu izskatīšana. Jēkabpils novada pašvaldības pārstāve Inese Lapiņa: “Koku izvērtēšanas komisija sagatavos savu lēmumu, par kuriem atļauju varētu izsniegt, par kuriem būtu vēlams pārskatīt projektu. Ir saņemts arī atzinums no Dabas aizsardzības pārvaldes. Seši koki tiek atzīti par saudzējamiem, kuri ir lielas dimensijas koki un vērtīgi. Šos kokus, visticamāk, būs jāņem ārā no izcērtamo koku saraksta.”

Pašvaldībā uzsver, ka būvprojektā vēl ir iespēja veikt izmaiņas, jo projekts vēl nav apstiprināts. Plānots, ka gala lēmumu par to, kurus kokus būtu jāatstāj. Koku izvērtēšanas komisija pieņems aptuveni divu nedēļu laikā. Komisijas lēmums tiks ņemts vērā, sola namu pārvaldē.