Klauvējot pie durvīm, divu dienu laikā SOS ciematu ģimenēm saziedoti aptuveni 43 000 eiro

Jau desmito pavasari brīvprātīgie studenti brīvajā laikā vāc ziedojumus SOS bērnu ciematiem. Tā arī šogad, aprīlī divas svētdienas, klauvējot pie dzīvojamo māju durvīm visā Latvijā, ziedojumos saņemti vairāk nekā 43 000 eiro bērnu nometnēm. Kā aizvadīta šīs akcijas pēdējā diena šogad?

Svētdienas rītā Valmierā pulcējas 10 brīvprātīgie no studentu programmas “Southwestern Advantage”. Pirms došanās uz katram iedalīto apkaimi, kur vākt ziedojumus, viņi šeit parkā patrenējas. “Mamma gribēja, lai es braucu uz vasaras nometnēm, bet tās bija pārāk dārgas, tāpēc tā bija tāda kā ekskluzīva iespēja aizbraukt. Mēs palīdzam SOS bērnu ciemata bērniem,” saka brīvprātīgā Linda Čevere.

“Man tas liekas ļoti forši, ka man ir iespēja pavadīt savu svētdienu, lai kādam varu palīdzēt. Ikdienā liekas, ka visi ir tādā ritmā iegājuši – jādara tas, tas, tas. Šī ir lieliska iespēja pārvarēt pirmās bailes, kas ir aiz durvīm un kā mani tie cilvēki sagaidīs,” saka brīvprātīgā Evelīna Dokāne.

Starp brīvprātīgajiem ir cilvēki no dažādām vietām Latvijā – daži, piemēram, atbraukuši no Rīgas, citi no Bauskas novada, Ikšķiles. Dalībai akcijā ir atšķirīgas motivācijas. 

Brīvprātīgais Renārs Kondratjevs: “Nav tas vieglākais darbs iet no durvīm pie durvīm klauvēties, bet tieši te ir tā iemācīšanās, sev kāpšana pāri. Pašam tā ir izaugsme, plus vēl kopumā tiek palīdzēts ciematiņam. Tur jau puse uz pusi – kaut kas tiek dots, pašam iegūts no tā pieredzīte. Mums vasarā ir viena programma, kur braucam uz ASV tieši no durvīm pie durvīm iet,” saka Renārs Kondratjevs. 

Lai savāktu pēc iespējas vairāk līdzekļus, brīvprātīgajiem ziedojumu varēja nodot kā skaidrā naudā, tā arī veicot pārskaitījumu vai maksājot ar karti. Jaunieši ar labdarību nodarbojās pārsvarā pilsētvidē, taču daži, piemēram, Linda, devās uz vasarnīcu rajonu. 

Šajā akcijā aprīļa pirmajā svētdienā tika savākti aptuveni 22 000 eiro, taču šajā pēdējā akcijas dienā ap 21 000. Dokāne: “Es biju pārsteigta, cik cilvēki ir atsaucīgi un īstenībā vēlas ziedot, ja viņiem ir sniegta šī iespēja. Citi vienkārši neiedomājas par to, jo bija daudzi, kuri pat nezina par tādiem SOS ciematiem. Mēs ejam, mēs pastāstam visu informāciju.”

Šobrīd SOS bērnu ciematos Īslīcē un Valmierā, kā arī integrētajās ģimenēs ārpus ciematiem kopā aug 119 bērni.