Ķekavā aizliegs nakšņot publiskās vietās un ubagot

Ķekavā tiks aizliegs nakšņot publiskās vietās un ubagot, paredz sabiedriskais apspriešanai nodotie Sabiedriskās kārtības noteikumi.

Saskaņā ar noteikumu projektu Ķekavas novadā būs aizliegts izmantot uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus laikā no plkst.23 līdz 6.

Publisku pasākumu laikā Ķekavas novada pašvaldība var noteikt citus ierobežojumus uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izmantošanai.

Ķekavas novada pilsētās un ciemu teritorijās publiskās vietās būs aizliegts ubagot, nakšņot, kurt ugunskurus ārpus šim nolūkam norādītām vietām, bez saskaņošanas ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju.

Tāpat būs aizliegts pārvietoties ar motorizētajiem transportlīdzekļiem un novietot tos zaļajā zonā, izņemot specializēto dienestu transportlīdzekļus.

Zaļajā zonā nebūs atļauts novietot teltis ārpus šim nolūkam norādītām vietām bez saskaņošanas ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju.

Būs aizliegts arī piegružot teritoriju ar sīkiem sadzīves atkritumiem.

Noteikumu ievērošanu kontrolēs pašvaldības policija.

Saistošo noteikumu projekta sabiedriskā apspriešana paredzēta līdz šī gada 14.martam.



Foto: Freepik; ilustratīvs