Kā pareizi uzrakstīt iesniegumu

Gan valsts, gan pašvaldību iestādes diendienā saņem dažādus iedzīvotāju iesniegumus, tomēr ne vienmēr tie ir uzrakstīti korekti. Tas ievērojami apgrūtina iestāžu darbinieku darbu. Lai uzlabotu iedzīvotāju iesniegumu rakstīšanas prasmi, Tiesībsarga birojs izveidojis divas īsas videopamācības, kas pa soļiem palīdzēs apgūt, kā iesniegums rakstāms. 

Ikvienam ir tiesības iesniegt iesniegumu jebkurai valsts vai pašvaldību iestādei, taču no iestādēs saņemtajiem iesniegumiem var secināt, ka iesniegumu rakstīšana iedzīvotājiem bieži sagādā grūtības. Kā norāda Tiesībsarga birojā, vislielākā problēma ir iesniegumā ietvertā liekā emocionālā informācija, līdz ar to iesnieguma teksts kļūst grūti uztverams. “Gatavojot juridisku dokumentu, pēc būtības iesniegums tāds ir, būtu jālieto vairāk juridiskā valoda, nekā tā emocionālā valoda, kurā mēs izsakām savas emocijas, savus līdzpārdzīvojumus,” saka Tiesībsarga biroja pārstāve Ruta Siliņa.

Tiesībsarga birojā norāda, ka pagājušā gadā gan birojs, gan arī citas iestādes saņēmušas apmēram 2000 šādu iesniegumu. Siliņa: “Iesniegumiem nevajadzētu saturēt dzeju vai dažādus epitetus, proti, mēs tiešām arī Tiesībsarga birojā saņemam iesniegumus, kuros ir dzejas rindas vai dziesmu vārdi, kas varbūt, protams, padara to vēstuli vai iesniegumu daiļskanīgāku, bet tas nekādā veidā nepalīdz risināt.”

Lai vairotu sabiedrības iespējas veiksmīgi sazināties ar dažāda veida iestādēm un organizācijām, tiesībsargs izstrādājis īsus un mūsdienīgus video, kuros iespējams apgūt ne tikai iesnieguma tehnisko noformējumu, bet arī teksta struktūru, kas nereti sagādā vislielākās grūtības. Siliņa: “Mēs esam izveidojuši tos pieturas punktus, kurus cilvēks varētu iekopēt no mūsu pamācības, vienkārši sapildīt apakšā to savu tekstu un tā jau tiktu līdz tam jēgpilnam un strukturētam savam iesniegumam.”

Arī ReTV uzrunātie cilvēki lielākoties atzīst, ka pirms iesnieguma rakstīšanas meklētu paraugus internetā. 

Tiesībsarga birojā uzsver, ka divi galvenie punkti, kam būtu jābūt ietvertiem iesniegumā, ir detalizēts problēmas izklāsts un tās vēlamais risinājums. Būtiski ir arī norādīt, vai un kā situācija jau iepriekš ir mēģināta risināt, tādēļ liela nozīme ir arī iesnieguma pielikumā pievienotajiem dokumentiem, kas nereti vēl labāk palīdz izprast problēmas būtību. Siliņa: “Tieši šī informācija par to, vai cilvēks pats kaut ko ir darījis, nereti palīdz arī mums un citām iestādēm samazināt to atbildēšanas laiku, jo tādēļ, ka cilvēks ir spējīgs pievienot citu iestāžu sniegtās vēstules pielikumā, pielikums nav mazsvarīgs.”

Tāpat vērts arī apsvērt, kurām iestādēm iesniegumu adresēt, lai tās nesamērīgi nenoslogotu un garantētu pēc iespējas ātrāku atbildes saņemšanu. Tiesībsarga birojā arī aicina ikvienam Latvijas iedzīvotājam izveidot e-adresi, kas ir visātrākais un drošākais veids, kā sazināties ar valsti.Foto: Freepik; ilustratīvs