Jaunieši aicinās būt medijpratīgiem jaunā raidījumā "Ceturtā vara"

Izglītojoši informatīvais raidījums “Ceturtā vara” desmit raidījumu ciklā, iesaistot dažādu jomu pārstāvjus, risinās medijpratības būtību un tās aktualitāti mūsdienās. Raidījuma mērķis ir stiprināt sabiedrības kritisko domāšanu un nodrošināt sabiedrības noturību pret dezinformāciju, kā arī vēršot uzmanību uz sabiedriski politiskajiem procesiem. Katra raidījuma virsuzdevums ir palielināt sabiedrības, īpaši jauniešu, spējas un zināšanas kritiski vērtēt pieejamo saturu.

Raidījuma vadītāji ir Vidzemes augstskolas studenti un aktīvi jaunieši, kuriem nav mazsvarīga informatīvā telpa kādā dzīvojam. Niks Samauskis ir Vidzemes augstskolas koka ēku celtniecība un eko būves 3.kursa students. Kā pats saka: “Man medijpratība ir viens no veidiem, kā izzināt pasauli. Informācijas laikmetā ir ne līdz galam definēti spēles noteikumi un tikai manos spēkos ir tos atklāt un pielietot ikdienas dzīvē!” Savukārt Rasa Krūmiņa ir Vidzemes augstskolas mediju studijas un žurnālistikas 4.kursa studente. Brīvajā laikā patīk improvizēt ar garšām: “Pat mazākā atkāpe no receptēs jau ir māksla, kas veido jaunas garšas un kulinārus brīnumus! Taču ar patiesu informāciju improvizēt nedrīkst, jo mazākā kļūda var maldināt neskaitāmus cilvēkus!” atzīst Rasa.

10 raidījumos vadītāji kopā ar ekspertu atšķetinās dažādus būtiskus jautājumus par medijpartību, un, uzklausot eksperta skaidrojumu, veiks reālu uzdevumu, kas palīdzēs ikvienam skatītājam kļūt par gudru informācijas patērētāju.

Pirmais raidījums “Ceturtā vara” 5.oktobrī plkst. 20.00 kanālā ReTV.

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par raidījuma "Ceturtā vara" saturu atbild SIA "VIDZEMES TELEVĪZIJA".
#SIF_MAF2020