Ieklāj pirmo izmēģinājuma bio asfalta ceļa segumu

Pirmo reizi Latvijā radīts un nupat 400 metru garumā ieklāts bio asfalta ceļa segums. Tas tapis projekta laikā, kura galvenais mērķis ir radīt bio asfaltu, izmantojot lignīnu, kas ir atjaunojams biopolimērs. Izmēģinājuma ceļa posms ieklāts uz A2 šosejas pie Berģiem. 

Projektu īsteno ceļu būves uzņēmums SIA “Vianova”. Projekta laikā plānots arī veikt pētījumus, izstrādāt vismaz divus ilgtspējīgus bio asfaltu maisījumu sastāvus un ieviest ražošanā vismaz divus jaunus bitumenu aizvietojošus biopolimēru asfaltbetona produktus. 

Ceļu būvniecībā viens no lielākajiem izaicinājumiem ir aizstāt neatjaunojamos resursus. Viena no alternatīvām ir lignīns, kuru var izmantot kā aizstājēju fosilajiem izejmateriāliem, tai skaitā asfalta ražošanā. Lignīns ir otrs izplatītākais biopolimērs pasaulē pēc celulozes. Tas sastopams visos vaskulārajos augos. Pētniecības projektu vadītāja Līga Gebauere stāsta, ka aizsājot bitumenu, asfaltam ir iespēja sasniegt augstākas prasības. “Secinājumi ir tādi, aizstājot daļu bitumenu ar lignīnu, ir iespējams sasniegt augtākās intensitātes prasības, kas ir noteiktas standartos un specifikācijās. Tāpēc ir vērts apdomāt un parādīt, ka ir iespējams izmantot bio asfaltu, samazinot neatjaunojamo resursu īpatsvaru būvniecībā.”

Līga Gebauere uzskata, ka būvniekiem būtu arī jādomā par to, kā būvniecības procesu laikā samazināt ietekmi uz apkārtējo vidi. Tādēļ tiek meklēti dažādi veidi, lai samazinātu neatjaunojamo resursu izmantošanu ceļu būvniecībā. “Zaļais kurss un aprites ekonomikas veicināšana ir nākotnē, tas ir jāievēro. Mūsu kā būvnieka uzdevums būtu samazināt ietekmi uz būvniecības procesiem, arī izmantojot neatjaunojamo resursu, kas ir bitumens. Ja mēs to varam izdarīt samazinot bitumena saturu, kapēc gan nē? Tapēc meklējam daudzus veidus, ne tikai saistvielu, kā uzlabot asfalta ilgtspēju, kā samazināt neatjaunojamo resursu īpatsvaru būvniecībā.”

Uzņēmuma SIA “Vianova” ražošanas daļas vadītājs Rolands Īzaks uzskata, ka šāda ceļu seguma ražošana būs ieguvums visai sabiedrībai un bio asfalta ceļa segums nebūs sliktāks par asfaltu, kas līdz šim ir ieklāts uz autoceļiem. SIA “Vianova” ražošanas daļas vadītājs Rolands Īzaks: “Ja mēs raugāmies no ekoloģiskās puses, tas videi ir draudzīgāks. Mums kā sabiedrībai tas ir ieguvums. Daudz mazāk emisijas, ietekme uz vidi. Par kalpotspēju, galvenais ir panākt līdzvērtīgu tradicionālajam asfaltam, ne ar sliktākām īpašībām. Pēc laboratorijas darbiem esam panākuši līdzvērtīgu rezultātu.”

Šobrīd šāds segums ir ieklāts pie Berģiem. Taču interesi par šo produktu ir izrādījuši arī privātie investori. Īzaks: “Principā ir tā, ka pirms šī izmēģinājuma posma ir bijusi liela interese no privātajiem investoriem, kam ir svarīga ilgtspēja, vides saudzējošie risinājumi. Interese par produktu ir un viņu gaida tirgū.”

Uzņēmuma SIA “Vianova” pārstāvji izsaka cerību, ka bio asfalts pierādīs savas pozitīvās īpašības. Laika gaitā parādīsies uz arvien vairāk autoceļiem Latvijā. Kā tas būs kalpojis izmēģinājuma posmā, pirmos secinājumus varēšot izdarīt apmēram pēc pusgada.