Ēnu dienā rezidentūras studenti iepazīst slimnīcas ikdienu

Vairāk nekā 34 tūkstoši skolēnu Ēnu dienā šogad iepazina dažādu profesiju ikdienu. Ogres rajona slimnīca šajā dienā rīkoja Atvērto durvju dienu un aicināja slimnīcas ikdienu iepazīt Ogrē dzīvojošos rezidentūras studentus, tādējādi aktualizējot un risinot jautājumu par speciālistu trūkumu slimnīcās. 

Roberts Vīksna ir Rīgas Stradiņa universitātes medicīnas students. Ogres rajona slimnīcas atvērto durvju dienu apmeklē ar mērķi iepazīt ikdienas darbu iestādē, jo saredz to kā potenciālo darba vietu. “Atvērto durvju dienu esmu apmeklējis arī iepriekš Rīgas dzemdību namā. Un šodien jau tuvāk izvēlētajai profesijai. Iespējams, lai savu nākotni saistītu ar Ogres rajona slimnīcu.”

Ogres rajona slimnīcas valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs ReTV norāda, ka slimnīca jau ilgstoši sadarbojas ar Rīgas Stradiņa universitāti, lai piesaistītu jaunos ārstus. Šobrīd Ogrē ir 18 rezidentūras vietas. “Lai jaunie speciālisti nāktu pie mums, esam izveidojuši ārstu māju ar 28 dzīvokļiem, kur arī daudzi no jaunajiem speciālistiem, kuri varbūt nav vēl nodrošinājušies dzīvē, redz kā pirmo tramplīnu tālākai savai dzīvei.”

Ogres rajona slimnīcā Ēnu dienā viesojās ne tikai studenti, bet arī skolu jaunieši. Širovs: “Mēs ieinteresējam tos jauniešus, bērnus nākt uz slimnīcām strādāt. Un varbūt izvēlēties mediķu specialitāti, lai faktiski sekmētu iespēju mums, kad būsim veci un slimi, saņemt veselības aprūpi šajā valstī.”

Šogad interesi par dalību Ēnu dienā izteica 34 tūksoši potenciālo ēnotāju. Ēnu diena ir “Junior Achievement” veidota izglītības programma pirmo līdz 12. klašu skolēniem. Tās mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un sagatavotu darba tirgum.Foto: Freepik; ilustratīvs