Dzīve bez elektrības vai jauni elektrotīkli

Mārupes novada Skultes un Tīraines daudzdzīvokļu namu iemītniekiem nākamgad būs jāizvēlas dzīvot bez elektrības vai vienoties un izbūvēt jaunus elektrotīklus. Vēsturiskās bezsaimnieka elektrolīnijas pirms daudziem gadiem kā pagaidu risinājums nodotas valdījumā uzņēmumam “Mārupes komunālie pakalpojumi”, tomēr tam neesot ne iespēju, ne tiesību tās sakārtot atbilstoši mūsdienu prasībām, tāpēc līgums tikšot pārtraukts. 

Mārupes novada Tīraines un Skultes ciemu iedzīvotāju dzīvokļos pagaidām gaisma vēl deg. Elektroenerģiju abu ciemu iedzīvotājiem kā apakšlietājiem pašreiz nodrošina A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi”, tomēr noslēgtajam līgumam beidzoties, uzņēmums vairs nevēlas valdījumā nevienam nepiederošu vecu infrastruktūru sliktā stāvoklī. “Mēs vienkārši esam saimniekojuši tā, kā tas ir bijis ierasts. Mainoties normatīviem, vienkārši ir kaut kas jādara. Arī tīkli plīst, lūst. Tie ir nedroši, un pakalpojuma kvalitāti nav iespējams nodrošināt. Es zinu, ir cilvēki apelējuši, ka mēs ņemam 10% no sadales pakalpojumu maksas. Tie ir 900 eiro mēnesī. Elektriķim alga nesanāk,” saka Dace Šveide, A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” valdes locekle.

 Kā atzīst uzņēmuma vadītāja, iedzīvotājiem pašreizējais līgums liedz izvēlēties elektroenerģijas piegādātāju, kā arī saņemt valsts kompensāciju, jo līgums ar elektroenerģijas piegādātāju noslēgts uzņēmumam, nevis iedzīvotājiem.

 Pašlaik līgums ir pagarināts līdz jūnija beigām. Ja līdz tam laikam iedzīvotāji nevienosies par jaunu tīklu izbūvi, mājokļi var iegrimt tumsā. Uzrunātie tīrainieši teic, ka, visticamāk, to nespēs, bet pie izveidojušās situācijas vaino vietvaru. Savukārt seniori stāsta, ka neko nesaprotot no sistēmām un elektrotīkliem, tāpēc ļaušot notikt tam kam jānotiek.

Esošie elektrotīkli izbūvēti pagājušā gadsimta sešdesmitajos-septiņdesmitajos gados, un vētra jau janvārī parādījusi, ka tie savu laiku nokalpojuši, turklāt, mainoties valsts iekārtām, tie oficiāli nav pārņemti. “Šīs elektrolīnijas vēsturiski ir izbūvētas kā iekšējais tīkls. “Sadales tīkls” pat nav tiesību pārņemt šādu nezināmas izcelsmes un kvalitātes elektrotīklu bez dokumentācijas,” saka Gunta Līne, “Sadales tīkls” pārstāve.

Pašvaldībā pašreiz tiekot arhīvos meklēti dokumenti, lai identificētu, kam vēsturiskie elektrotīkli īsti pieder. “Ja tiks atrasti visi apliecinošie dokumenti, kas pierāda, ka kaut kādā veidā 90. gadu sākumā tīkli ir pašvaldībai nodoti, tad pašvaldība ir gatava izprojektēt un izbūvēt elektrotīklus līdz daudzīvokļu mājai ar kopējo skaitītāju, kur pēc tam katrs ar individuālajiem skaitītājiem varētu pieslēgties. Dotajā mirklī viss ir iepauzējies, jo tiesības nav līdz galam skaidras,” norāda Kristaps Ločs, Mārupes novada pašvaldības izpilddirektors.

Ja pašvaldība nevarēšot pierādīt, ka tīkli tai pieder, vienīgā iespēja vēl esot izbūvēt elektrotīklus un ievilkt elektrību pašvaldībai piederošajos dzīvokļos, bet citi varētu kļūt par apakšlietotājiem. Tomēr arī šādam variantam vēl nepieciešams jurista slēdziens, jo tādējādi visi novada nodokļu maksātāji apmaksātu elektrotīklu izbūvi divos ciematos.


#SIF_NVZ2022