Āfrikas cūku mēra apkarošanā jauns regulējums

Valdība otrdien, 18. jūnijā, apstiprinājusi jauno Zemkopības ministrijas sagatavoto Āfrikas cūku mēra (ĀCM) likvidēšanas un draudu novēršanas kārtību, ieviešot Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktās harmonizētās prasības dzīvnieku veselībai. 

Jaunie noteikumi samazinās administratīvo un finansiālo slogu gan uzņēmējiem, gan Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) inspektoriem, paredzot, ka cūku, reproduktīvo produktu un pārtikas produktu pārvietošanai iekšzemē nav nepieciešams veterinārais sertifikāts. 

Turpmāk PVD, izvērtējot risku, noteiks Latvijas I, II un III līmeņa ĀCM ierobežojumu zonas, kurās medniekiem no nomedītajām savvaļas cūkām nebūs jāņem paraugi laboratoriskajiem izmeklējumiem, lai apstiprinātu vai noliegtu ĀCM ierosinātāju. 

Personai, kura mežā atklāj savvaļas cūku līķi, turpmāk par to jāinformē pašvaldība, kuras teritorijā atrodas savvaļas cūkas līķis, un PVD teritoriālā struktūrvienība vai Valsts meža dienests. 

Jaunie noteikumi aizliedz pārvietot savvaļas cūkas Latvijas teritorijā, kā arī izvešanu uz citām ES dalībvalstīm un trešajām valstīm. 

Noteikumi Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Pēc stāšanās spēkā tie aizstās Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumus Nr. 83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība". Foto: Freepik; ilustratīvs