Ādažos sāk izvērtēt Garkalnes sadalīšanas plānu

Ādažu novadā izveidotā darba grupa šodien uzsāka gada nogalē Ropažu novadā apstiprinātā Garkalnes sadalīšanas plāna izvērtēšanu. Darba grupas dalībnieki apstiprināja nolikumu un izvērtēšanas kritērijus, kā arī iepazinās ar Ropažu novada izstrādātā Garkalnes sadalīšanas plāna grafisko pielikumu.

Pirmajā sanāksmē būtisku domstarpību neesot bijis, jo galvenais mērķis bijis vienoties par plāna vērtēšanas kritērijiem.

Ādažu novada domes prekšsēdētāja, darba grupas vadītāja Karīna Miķelsone: “Ņemot vērā, ka nebijām saņēmuši joprojām Saeimas juridiskā biroja priekšlikumu par metodiku vai kritērijiem, tad pašvaldības pašas vienojās un izstrādāja kritērijus, atbilstoši kuriem izvērtēsim Garkalnes sadalīšanas plānu. Būtiskākie ir teritorijas nedalāmības jautājumi, kas ir ciemi, pagasti, robežas. Arī sociālekonomiskie aspekti.”

Darba grupas uzdevums būs sagatavot robežu grozīšanas karti. Darba grupas vadītāja pieļauj, ka Garkalnes plāna sadalīšanas grafiskā shēma varētu tikt pilnveidota. Nākamā darba grupas sanāksme plānota 21. martā. Ziņās jau stāstījām, ka administritatīvi teritoriālā reforma paredzēja, ka Garkalnes sadalīšanas plānu līdz 2023. gada nogalei jāizstrādā Ropažu novadam, tad to jāapstiprina arī Ādažu novadam. Plānā paredzēts Ādažiem pievienot Baltezera ciemu un teritoriju “Mārsili”, kam nepiekrita daudzi iedzīvotāji, kuri balsoja par visa garkalnes pagasta pievienošanu Ādažu novadam.