Zini savas tiesības S2E3

Saistību tiesības: Fiziskās personas atbrīvošana no parādsaistībām līdz 5000 eiro. Skaidrosim jaunā tiesiskā regulējuma, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.janvārī, būtību un personu loku, uz kuru tā attieksies. Būs iespēja uzzināt par paredzēto parādsaistību dzēšanas procedūru, kā arī par nosacījumiem, kas būs jāuzņemas izpildei personām, ja tā atbildīs kritērijiem un pretendēs uz parādsaistību dzēšanu. Raidījuma viesi: Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktore Olga Zeile un zvērināta notāre Zane Ernštreite.