Zini savas tiesības S2E2

Lietu tiesības: Ceļa servitūts jeb citam piederoša īpašuma lietošana, lai nokļūtu uz savu. Sarunā ar ekspertiem skaidrosim, kas jāņem vērā kalpojošā īpašuma un kas valdošā īpašuma īpašniekiem, lai par ceļa lietošanu un uzturēšanu savstarpēji vienotos un veidotu normālas kaimiņattiecības. Raidījuma viesi: zvērināti advokāti Imants Muižnieks un Jānis Lapsa. Raidījumā tiks doti padomi ceļa servitūta izveidošanai un līgumā ietveramajiem nosacījumiem, kā arī komentēti kaimiņu strīdi par ceļa servitūta lietošanu. Tiesībpratībā izglītojošā desmit raidījumu cikla „Zini savas tiesības” mērķis ir sniegt noderīgu informāciju par dažādās tiesību jomās pastāvošām indivīda likumīgajām tiesībām, pienākumiem un to piemērošanu ikdienas dzīvē.