Zini savas tiesības S2E10

Personas dati patērētāja tiesību piemērošanā. Latvijā jau trīs gadus ir spēkā Vispārīgā datu aizsardzības regula. Jaunais regulējums ne vien būtiski palielināja iespējamos sodus par fizisko personu datu aizsardzības pārkāpumiem, bet arī būtiski paplašināja katra no mums iespējas pašiem kontrolēt un ierobežot savu datu izmantošanu, piemēram, komersantu peļņas nolūkos. Kāda ir situācija, kādas ir izplatītākās uzņēmēju – datu pārziņu – kļūdas, apstrādājot savu klientu datus? Vai cilvēki apzinās savu datu nozīmi un tiesības ierobežot to apstrādi it īpaši digitālajā vidē un kā šīs tiesības izmantot? Raidījuma viesi - Datu valsts inspekcijas direktores vietniece Lāsma Dilba un Biznesa augstskolas Turība Juridiskās fakultātes dekāns, sertificēts datu aizsardzības speciālists Ivo Krievs.