Latvijas sakrālais mantojums S3E6

Latgalē atrodamas 240 baznīcas dažādās konfesijās. Šajā sērijā par katoļu dievnamiem Prezmā un Nautrēnos, kur saglabājušās vairākas pagātnes liecības un kultūrvēsturiskais mantojums, tostarp vēsturiskās ērģeles, kas savu autentisko skanējumu spējušas saglabāt līdz pat mūsdienām. #SIF_MAF2023