Dzīve pēc bērnu nama S1E7

Latvija bez bērnu namiem – tāds ir mūsu valsts mērķis. Statistika rāda, ka iestāžu un tajās ievietoto bērnu skaits sarūk. Milzīga loma tajā ir adoptācijai un audžu-ģimenē. Šajā epizodē savā pieredzē dalīsies uzņemošā mamma Lilija. Viņa ir arī mentore topošajiem vecākiem un darbojas dažādās atbalsta programmās. Jāpiebilst – joprojām iezīmējas tendence; katrs trešais bērns tiek pārvietots. Ko darīt un kur virzāmies? Par to raidījumā “Dzīve pēc bērnu nama” spriedīs Labklājības ministrija, Valsts Bērnu tiesību inspekcijā un audžu-mamma Ārija Martukāne. #SIF_MAF2021