Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē (24.09.2022.)