Re:TV aktualitātes

Grozījumi noteikumos par koku ciršanu

Sabiedrībā plaši apspriesti un pretrunīgi vērtēti jaunie Zemkopības ministrijas rosinātie grozījumi ciršanas noteikumos. Tie paredz samazināt pieļaujamo koku ciršanas caurmēru, nosakot privātajiem mežu īpašniekiem par obligātu pienākumu mežaudzes mērķtiecīgi atjaunot....